Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών του ΟΕΚ
Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών του ΟΕΚ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών του ΟΕΚ

Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο να υποβάλουν αίτηση οι περίπου 80.000 του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση με σημαντικά ευνοϊκούς όρους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τη διαδικασία, στον ιστότοπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr), τίθεται σήμερα σε λειτουργία με στόχο τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του τέως ΟΕΚ. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για ένταξη στις ρυθμίσεις έχουν και οι μέσω προγραμμάτων αγοράς κατοικίας ή διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την κεντρική σελίδα της ηλεκτρονικής πύλης του ΟΑΕΔ, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική», επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και μπαίνουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑΧΙS. Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπς για τις ρυθμίσεις».

Προϋπόθεση υπς στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και εν γένει συγγενείς β΄ βαθμού, για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Με βάση την υπουργική απόφαση, οι δανειολήπτες μπορούν μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για:

• Διαγραφή οφειλών εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000 ευρώ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές + υπερημερίας + κεφαλαίου), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι δανειολήπτες αυτοί θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ.

• Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί.

• Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες.

Παράλληλα, προβλέπονται και επιπλέον , βάσει κοινωνικών κριτηρίων:

α) 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑμεΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, .

β) 20% για πολύτεκνους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης).
Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω μειώσεων-εκπτώσεων διαμορφώνεται το τελικό δανείου, από το οποίο αφαιρούνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι κεφαλαίου, τόκοι υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένοι τόκοι) προκειμένου να υπολογιστεί η τελική οφειλή του δανειολήπτη, η οποία παραμένει άτοκη.

• Διαγραφή οφειλής, εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% του τελικού ποσού δανείου.

• Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής, είτε είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησης της δανειακής σύμβασης είτε ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή, η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις.

• Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου (ποσοστό 40% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 60% του τελικού ποσού δανείου εντός πέντε ετών, 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός οκτώ ετών).

• Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για έξι έως και 36 μήνες, εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των ανέργων και για συγκεκριμένο διάστημα, που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν τη μηνιαία δόση.

• Ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης ανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ.

 

Πηγή: kathimerini.gr
"Αλιεύοντας" την είδηση