Βρίσκεστε εδώ:  / ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού
Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Βόλου και του Μουσικού Σχολείου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 462.627,20€ συμπεριλαμβανομένου του , διάρκειας ενός έτους» προκηρύσσει ο Δήμος.

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, το ΕΣΠΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας τους από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού της πιο πάνω προμήθειας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus..
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 27-5-2015 και : 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2-6-2015 και : 15:00.
Οι ποσότητες των μερίδων έτοιμου φαγητού (έτοιμα ) αριθμούν στις 127.950 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.., δηλ. στο ποσό των 8.188,80 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, ταχυδρ. δ/νση Πλατεία 1, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλ:2421350119, 2421350165, FAX 2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου Βόλου www. dimos volos.gr.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Θετικός ο υπ. Εθνικής Άμυνας στην κτηριακή και ενεργειακή αναβάθμιση των 304 ΠΕΒ και ΚΑΑΥ στο Μαλάκι… - https://t.co/xBYQgg8oKY -

  • Συνέχιση των δράσεων αλληλεγγύης των σωματείων της Μαγνησίας #Δράσειςαλληλεγγύης - https://t.co/GFZewp7GMm -

  • Τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων της Μικράς Ασίας στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας #ΜικρασιατικήΚαταστροφή - https://t.co/jmCyDTEry5 -

"Αλιεύοντας" την είδηση