Βρίσκεστε εδώ:  / ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού
Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου και του Μουσικού Σχολείου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 462.627,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, διάρκειας ενός έτους» προκηρύσσει ο Δήμος.

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, το και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας τους από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού της πιο πάνω προμήθειας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 27-5-2015 και ώρα: 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2-6-2015 και ώρα: 15:00.
Οι ποσότητες των μερίδων έτοιμου φαγητού (έτοιμα γεύματα) αριθμούν στις 127.950 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των 8.188,80 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, ταχυδρ. δ/νση Πλατεία 1, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλ:2421350119, 2421350165, FAX 2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου www. dimos volos.gr.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση