Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού
Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Βόλου και του Μουσικού Σχολείου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 462.627,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, διάρκειας ενός έτους» προκηρύσσει ο Δήμος.

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, το ΕΣΠΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας τους από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού της πιο πάνω προμήθειας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
έναρξης υποβολής προσφορών : 27-5-2015 και ώρα: 08:00 π.μ. Καταληκτική υποβολής προσφορών: 2-6-2015 και ώρα: 15:00.
Οι ποσότητες των μερίδων έτοιμου φαγητού (έτοιμα γεύματα) αριθμούν στις 127.950 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο των 8.188,80 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, ταχυδρ. δ/νση Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1, αρμόδιος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλ:2421350119, 2421350165, FAX 2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου Βόλου www. dimos volos.gr.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Απεβίωσε ο Θεόδωρος Πάγκαλος #ΘεόδωροςΠάγκαλος - https://t.co/sCWX8qxpLw -

  • Γιατί οι άνθρωποι κάνουν λιγότερο #σεξ; #σεξ - https://t.co/7AyE5YcwPo -

  • Εκλογές: Φουντώνει η κόντρα για τη #φορολογία #φορολογία - https://t.co/TTc27Dhg1q -

"Αλιεύοντας" την είδηση