Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Yποβολή αιτήσεων πληρωμής γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα τροφίμων
Yποβολή αιτήσεων πληρωμής γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα τροφίμων

Yποβολή αιτήσεων πληρωμής γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα τροφίμων

των Περιφερεικών Ενοτήτων ς και Σποράδων, σας ενημερώνει ότι την Δευτέρα 19/12/2016 ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» που αφορούν το έτος 2014-2015. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πληρωμής ορίζεται η Παρασκευή 03/02/2017.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις πληρωμής που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ς και για διάστημα 25 ημερών (δηλαδή έως και την Τρίτη 28/02/2017) θεωρούνται εκπρόθεσμες με μείωση του ποσού ενίσχυσης κατά 1% για κάθε εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, χωρίς ο δικαιούχος να ενημερώσει την Υπηρεσία για την πορεία του έργου, τους λόγους της καθυστέρησης υλοποίησης και να αιτηθεί δεόντως αιτιολογημένη, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις καθίστανται αμέσως απαιτητές στο σύνολό τους, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας ς.

Ωστόσο εντός της ανωτέρω ς, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί ς, ενημερώνοντας εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά με την αδυναμία υποβολής αίτησης πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο αρμόδιο γραφείο της των ΠΕ ς και Σποράδων ή στο τηλέφωνο 2421352415.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση