Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Υποβολή αίτησης για χορήγηση ¨΄Αδειας για νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου¨
Υποβολή αίτησης για χορήγηση ¨΄Αδειας για νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου¨

Υποβολή αίτησης για χορήγηση ¨΄Αδειας για νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου¨

Άνοιξε η εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την υποβολή αίτησης για χορήγηση ¨΄Αδειας για νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου¨.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι www.minagric.gr (Ψηφιακές Υπηρεσίες).

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. έως 10 Μαΐου 2020.

Η διαδικασία καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση περιγράφονται στη με αριθ. πρωτ. 866/86629/18-3-2020 Υπουργική (ΦΕΚ 1422 Β΄/2020).

Επισημαίνεται ότι, για να είναι επιλέξιμη μια αίτηση, θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α (ιδιόκτητο/α ή ενοικιαζόμενο/α 7ετούς διάρκειας μίσθωσης) συνολικής έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται τη χορήγηση ¨΄Αδειας για νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου¨, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) στρέμματος ανά αγροτεμάχιο.

Οι Άδειες νέας φύτευσης που θα χορηγηθούν φέτος θα αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας, σύμφωνα με την που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31 Ιουλίου του προηγούμενου έτους.

ια διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των και στο τηλέφωνο 2421352402 και 2421352451.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση