Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Yποβολή αιτήσεων στήριξης –φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
Yποβολή αιτήσεων στήριξης –φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Yποβολή αιτήσεων στήριξης –φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Tου ΠΑΑ της Ελλάδς 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίς των Περιφερειακών Ενοτήτων και Σποράδων ενημερώνει όλους τους υποψήφιους προς ένταξη στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του , ότι ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από 16 Μαΐου 2019 έως και 29 Μαΐου 2019, οι οφείλουν να υποβάλλουν εγγρά και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στην Υπηρεσία μας λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες ένταξης στο Υπομέτρο 6.3 περιλαμβάνονται στην αριθμ. πρωτ. 592/23-01-2019 (ΑΔΑ 6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ) 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην του ΥΠΑΑΤ και στην ιστοσελίδα της ς ς.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση