Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Οδηγίες σε αγρότες για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
Οδηγίες σε αγρότες για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Οδηγίες σε αγρότες για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Oδηγίες για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε αγροκτήματα και ελαιοπερίβολα δίνει ο Πανελλήνιος σύλλογος διπλωματούχων αγρονόμων & τοπογράφων μηχανικών (Τμήμα ), με αφορμή ανακοίνωση του Ελαιουργικού συνεταιρισμού Πτελεού, σε συνεργασία με την Ένωση Πτελεού με την οποία καλεί τους παραγωγούς να συντάξουν τοπογραφικά διαγράμματα, με την ένδειξη “όποιος επιθυμεί να κάνει τοπογραφικό με συντεταγμένες …………με τιμή 2 Ευρώ ανά στρέμμα”.

Όπως διευκρινίζουν Τοπογραφικό διάγραμμα είναι ένας χάρτης ενταγμένος στο Ελληνικό εωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 ή σε άλλο Εθνικό σύστημα όπως το HEPOS ο οποίος απεικονίζει υπό σμίκρυνση την μορφή και την θέση στο χώρο μιας ιδιοκτησίας με πολύ υψηλή ακρίβεια, και περιλαμβάνει:
α. τα όρια τις ιδιοκτησίας
β. τα επικείμενα
γ. τους όμορους ιδιοκτήτες
δ. την ισχύουσα πολεοδομική .
ε. την δήλωση μηχανικού για την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του γεωτεμαχίου
ζ. το ακριβές εμβαδόν του γεωτεμαχίου
στ. τις συντεταγμένες των κορυφών του γεωτεμαχίου
η. τις ισοϋψείς καμπύλες
Κατά περίπτωση και αναλόγως την χρήση του διαγράμματος και άλλα στοιχεία μπορεί να αναγράφονται και κυρίως να βεβαιώνονται από τον Διπλ. Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό.

Προκειμένου οι Διπλ. Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους κανόνες τις επιστήμης και να επιτύχουν την ακρίβεια η οποία κατά περίσταση απαιτείται, έχουν επενδύσει σε τεχνογνωσία και σε ειδικά επιστημονικά όργανα όπως οι γεωδαιτικοί και τα GPS με κόστος δεκάδων χιλιάδων Ευρώ.

Η των GPS είναι ευρέως γνωστή και διαδεδομένη και βρίσκεται ενσωματωμένη σε πολλές συσκευές καθημερινής χρήσης. Οι συσκευές αυτές βοηθούν στον εντοπισμό της θέσης μας, αλλά δίδουν χαμηλή ακρίβεια ακατάλληλη για χαρτογραφικές εφαρμογές. Η ακρίβεια που προσφέρουν είναι της τάξης των δέκα μέτρων. ίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σε ένα κτήμα εάν κάνουμε λάθος δέκα μέτρα σε κάθε κορυφή του, το αποτέλεσμα που θα προκύψει για το σχήμα και το εμβαδόν του, θα είναι τελείως λάθος. Συνακόλουθα θα δηλώσουμε λάθος την καλλιεργούμενη επιφάνεια, και πιθανότατα θα έχουμε επικάλυψη με τις όμορες καλλιέργειες.

Οι επαγγελματίες Διπλ. Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί υπογράφουν τα σχέδια και τα διαγράμματα που παραδίδουν αναλαμβάνοντας την νομική ευθύνη που προκύπτει από τυχόν λάθη και παραλείψεις. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και να αποδίδουν τον αναλογούμενο φόρο.

Επειδή παρατηρήθηκαν και την περσινή χρονιά φαινόμενα παραποίησης του επαγγέλματος του Αγρ. & Τοπογράφου Μηχανικού, με δήθεν ειδικούς που έδιναν σε χαρτάκια συντεταγμένες γεωτεμαχίων και παρά τις προειδοποιήσεις και ανακοινώσεις του συλλόγου μας, πολλοί καλλιεργητές τους εμπιστεύθηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν επιδοτήσεις και να πέσουν σε ελέγχους.

Γιατί πρέπει να απευθυνθούν οι καλλιεργητές σε σε Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό για την σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος:

 1. Γιατί είναι οι ειδικοί επιστήμονες για την χαρτογράφηση οποιασδήποτε έκτασης στη γη και γιατί αυτοί σύμφωνα με το Νόμο έχουν δικαίωμα να συντάσσουν Τοπογραφικές Μελέτες.
 2. Γιατί είναι επαγγελματίες, υπογράφουν και σφραγίζουν τα σχέδια τους φέροντας την αναλογούμενη ευθύνη.
 3. Γιατί θα πάρετε ένα διάγραμμα με ακρίβεια και κανείς δεν θα μπορεί να το αμφισβητήσει.
 4. Γιατί θα το πληρώσετε μια φορά και θα το έχετε για πάντα.
 5. Γιατί θα έχετε στα χέρια σας ένα Τοπογραφικό Διάγραμμα που θα το χρησιμοποιήσετε αργότερα για να κάνετε:
  • Μια συμβολαιογραφική πράξη
  • για να δηλώσετε το ακίνητό σας στο Κτηματολόγιο
  • να διασφαλίσετε τα όρια της ιδιοκτησίας σας, αφού θα μπορείτε να ξετε τα όρια όποτε θέλετε, ακριβώς εκεί που τα δείξατε στον μηχανικό.
  • Να υπολογίσετε την αξία του ακινήτου σας
  • Να υπολογίσετε το στρεμματικό κόστος της ς
  • Να σχεδιάσετε την φύτευση της ς
  • Να κάνετε την υδραυλική μελέτη άρδευσης
  • Να κάνετε συνενώσεις, κατατμήσεις
  • Να εκδώσετε μια οικοδομική άδεια

Γιατί θα ακούσετε την γνώμη ενός ειδικού σε τυχόν πρόβλημα που έχετε με την ιδιοκτησία σας και θα σας βοηθήσει να το λύσετε.

Θεωρούμε ότι η παραπάνω ανυπόγραφη ανακοίνωση του Ελαιουργικού συνεταιρισμού Πτελεού δεν έγινε με κακή πρόθεση. Παρόλα αυτά, ο σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογραφικών Μηχανικών ως συνδικαλιστικός και επιστημονικός φορέας επιφυλάσσεται για τις ενέργειές του και διατίθεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να προστατέψει τα οικονομικά συμφέροντα και επιστημονικό κύρος των μελών του αλλά και το συμφέρων των καλλιεργητών που κάθε χρονιά ξοδεύει άσκοπα χρήματα που καρπώνονται επιτήδειοι.

"Αλιεύοντας" την είδηση