Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Συμμετοχή στις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας»
Συμμετοχή στις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας»

Συμμετοχή στις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας»

Ειδικότερα:

Για τη 3.1 – Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεωνΓια τη δράση 3.2 – Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

1. Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών για την εκμετάλλευση ανθοφοριών από τον συνήθη τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου έως και την 30η Ιουνίου . Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον μετακινούνται, τουλάχιστον εξήντα (60) παραγωγικές κυψέλες όλες μαζί ή τμηματικά, με τη χρήση α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης ή γ) οχηματαγωγών πλοίων υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται σε απόσταση: τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής ς και των νησιών της Κρήτης και της ς.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά :
α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.
β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση Ο) για πρώτη φορά το έτος .
γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες .
δ) Nα διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και στο τηλ. 2421352426 και στο Μελισσοκομικό Κέντρο Θεσσαλίας -Ανθίμου Γαζή 142 και στο τηλ 2421032946,Ευθυμίου Ευαγγελή.

"Αλιεύοντας" την είδηση