Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » “Η Ελληνική γεωργία στο εγχώριο, Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον”
“Η Ελληνική γεωργία στο εγχώριο, Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον”

“Η Ελληνική γεωργία στο εγχώριο, Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον”

Μια ιδιαίτερα σημαντική έκδοση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί το βιβλίο του Ιωάννη Τσιφόρου, επιστημονικού συνεργάτη της εταιρείας, με τίτλο «Η στο εγχώριο, ευρωπαϊκό & διεθνές περιβάλλον», που θα παρουσιαστεί σε ειδική την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και 19:00 σε αίθουσα του Aquila Atlantis Hotel, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κύριο θέμα του βιβλίου είναι η καταγραφή των σημαντικότερων εξελίξεων στο παραγωγικό δυναμικό της ελληνικής γεωργίας και στα οικονομικά της μεγέθη στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον αναλύονται οι εξελίξεις στην αγροτική της χώρας, παρουσιάζοντας τις μεταβολές στην παρ και την αγορά 65 προϊόντων φυτικής και ζωικής παρς, με συγκρίσεις και αντίστοιχες αναφορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν και πρόσφατα.

Καλύπτονται επίσης οι εξελίξεις στην εφαρμογή της τρέχουσας ΚΑΠ, στο οικονομικό περιβάλλον, την οργάνωση της γεωργικής παραγωγής, τη βιομηχανία τροφίμων και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο επίπεδο του διεθνούς και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, αποδίδεται ιδιαίτερα έμφαση σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προβλέψεις στις γεωργικές αγορές και το γεωργικό εισόδημα, αλλά και στις εξελίξεις στην ΚΑΠ μετά το 2020, ενώ το τελευταίο μέρος του βιβλίου εστιάζεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η στους σημαντικότερους επιμέρους τομείς, με αναφορά σε επιλογές και προτεραιότητες πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Παρά την επιστημονική του προσέγγιση το βιβλίο είναι γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα και απευθύνεται σε ένα ευρύτατο αναγνωστικό κοινό.

Στους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους, στους φοιτητές των γεωτεχνικών σχολών, στο γεωτεχνικό και επιστημονικό δυναμικό του τομέα, στα στελέχη επιχειρήσεων παραγωγής, ς και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και εφοδίων, στους εμπλεκόμε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για τη συμμετοχή στην παρουσίασης του βιβλίου και την παραλαβή σχετικής πρόσκλησης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Marketing της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (τηλ. 2130187300, e-mai: marketing@c-gaia.gr).

"Αλιεύοντας" την είδηση