Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου στην Γαύριανη
Ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου στην Γαύριανη

Ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου στην Γαύριανη

Συνεχίζεται η επέμβαση για την προληπτική της ς σύμφωνα με τα ποσοστά και βιολογικά χαρακτηριστικά του δακοπληθυσμού που προέκυψε από τις πληροφορίες του δικτύου παγίδων (αριθμό ακμαίων, την αναλογία φύλλου και ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων του δάκου της ς), τις επικρατούσες και αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοα, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα).

Ειδικότερα, διενεργείται δολωματικός στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα των αναδόχων εργολάβων ψεκασμών για τις παρακάτω περιοχές, ήτοι:

• στη Δημοτική Ενότητα Πτελεού του Δήμου Αλμυρού, στην Τοπική Κοινότητα Γαύριανης, θα ψεκαστούν στις 09/08/2016 οι τοποθεσίες Παλιοκάλυβο και Παλιάμπελα, στις 10/08/2016 οι τοποθεσίες Καλοκαΐτι και Γρίβες και στις 11/8/2016 οι τοποθεσίες, Αφαλό, Νεκροταφείο και Στέκι.

Ο θα εφαρμοστεί ανά τρία ελαιόδεντρα και δεν θα διαρκέσει πέραν των οκτώ ημερών συνολικά, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Β της αριθ. 2/ 2016 προκήρυξης την Υπηρεσίας μας για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού του δάκου της ελιάς.

Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβαση τοπικά της θερμοας αέρα τους 28οC ή επικράτηση ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία στα τηλέφωνα των Εποπτριών 2421352493, 494 και 444 ή του Δ/ντή της Ομάδας Έργου Δακοκτονίας 2421352411 και διακόπτεται ο ψεκασμός.

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να συμμετέχουν και να καθοδηγούν τα συνεργεία ψεκασμού για την αποτελεσματική πραγματο του έργου τους. Επίσης οι κτηνοτρόφοι και να περιορίσουν τα ποίμνια και τα τους μακριά από τις παραπάνω περιοχές.

"Αλιεύοντας" την είδηση