Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΓΡΟΤΙΚΑ / Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω Covid-19;
Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω Covid-19;

Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω Covid-19;

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Αλιείας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα με την υπ.αριθ.1990/23-09-2020 (ΑΔΑ:64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ).

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της ανωτέρω Δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατό είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 15η Οκτωβρίου 2020.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Πράξεων θα ορισθεί στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από 25-09-2020 και ώρα 12.00 έως 15-10-2020 & ώρα 14.00

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ Μιχαλακοπούλου 103 ΤΚ 115 27 Αθήνα Τηλ.: 213-1501151 Fax : 210-7774090.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Θ’ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο - https://t.co/n4pBZ3iHIs -

  • No Burn: Η καύση σκουπιδιών γενικεύεται σε όλη τη χώρα - https://t.co/7UHo9DvDzh -

  • Κατά της εγκατάστασης των Ανεμογεννητριών σε Ασπροπόταμο και Άγραφα ο Α. Ακρίβος  - https://t.co/bvGAIfJvvi -

"Αλιεύοντας" την είδηση