Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Ποσό 200 εκ. ευρώ για την προώθηση ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ
Ποσό 200 εκ. ευρώ για την προώθηση ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ

Ποσό 200 εκ. ευρώ για την προώθηση ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 200,9 εκατ. ευρώ το 2020 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης.

Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2020 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή περιγράφει τις κύριες προτεραιότητες για την παροχή στήριξης. Η πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής έχει χαραχτεί με στόχο να βοηθήσει τον κλάδο να επωφεληθεί από τη διευρυνόμενη και ολοένα πιο δυναμική παγκόσμια γεωργικών προϊόντων διατροφής, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα συστήματα ποιότητας, καθώς και με τη βιολογική παραγωγή, και να βοηθήσει τους παραγωγούς για την αντιμετώπιση τυχόν διατάραξης της αγοράς.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σχετικά: «Η φήμη της Ευρώπης ανά τον κόσμο για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής είναι απαράμιλλη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ΕΕ είναι, παγκοσμίως, ο κορυφαίος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής. Η πολιτική προώθησης της Ένωσης, με ολοένα και μεγαλύτερο προϋπολογισμό, στηρίζει τους παραγωγούς της ΕΕ στο να καταστήσουν τα προϊόντα τους γνωστά τόσο στην ΕΕ όσο και εκτός αυτής, αλλά και στην αντιμετώπιση των δυσχερειών της αγοράς, αυξάνοντας περισσότερο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προϊόντα τους. Οι ισχύουσες εμπορικές συμφωνίες δημιουργούν επίσης τις προϋποθέσεις για την αύξηση των εξαγωγών τους σε αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η πρόσφατη σύναψη της διμερούς συμφωνίας ΕΕ-Κίνας σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα των προσπαθειών που καταβάλλει η Επιτροπή για τη δημιουργία ευκαιριών για τους παραγωγούς και τα προϊόντα υψηλής ποιότητας της ΕΕ.»

Το 2020, περισσότερο από το ήμισυ του προϋπολογισμού (118 εκατ. ευρώ), θα διατεθεί σε εκστρατείες που θα στοχεύουν σε αγορές εκτός της ΕΕ με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στους επιλέξιμους τομείς περιλαμβάνονται τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, οι επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο και οι οίνοι. Με τις επιλεγμένες εκστρατείες αναμένεται να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, να βελτιωθεί η προβολή τους και να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς τους στις προαναφερόμενες χώρες-στόχους.

Οι εκστρατείες θα αποσκοπούν επίσης στην ενημέρωση των καταναλωτών, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, σχετικά με τα διάφορα συστήματα και σήματα ποιότητας της ΕΕ, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις ή τα βιολογικά προϊόντα. Οι εκστρατείες θα δώσουν επίσης έμφαση στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και στην ποικιλομορφία και στις παραδοσιακές πτυχές των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Τέλος, εντός της ΕΕ, θα δοθεί έμφαση στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και στην αύξηση, στο πλαίσιο της ισορροπημένης διατροφής, της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατείες για το 2020 θα δημοσιευτούν τον Ιανουάριο του 2020. Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για δραστηριότητες προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής, είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Τα καλούμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβληθούν από μία ή περισσότερες οργανώσεις από την ίδια χώρα της ΕΕ· τα «πολυπρογράμματα» προέρχονται από τουλάχιστον δύο εθνικές οργανώσεις, από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, ή από μια ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις.

Για το 2020, 100 εκατ. ευρώ διατίθενται σε απλά προγράμματα, ενώ 91,4 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε πολυπρογράμματα.

Συμπληρωματικό ποσό 9,5 εκατ. ευρώ προορίζεται για πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε εκθέσεις και σε επικοινωνιακές εκστρατείες, καθώς και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται από τον αρμόδιο για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Ευρωπαίο Επίτροπο, και συνοδεύονται από κλιμάκιο επιχειρηματιών. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενισχυθούν περαιτέρω με επιπλέον 17,2 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα από τα πολυπρογράμματα προώθησης του 2019. Αυτό σημαίνει επιπλέον στήριξη για τα τυριά και το βούτυρο, το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές σε μια απαιτητική παγκόσμια αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2020

Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων

Παράρτημα

  Εκατ. EUR
ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 100
Απλά προγράμματα στην εσωτερική 20
Θέμα 1. Προγράμματα για τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ (προϊόντα βιολογικής γεωργίας, γεωγραφικές ενδείξεις, προϊόντων από εξόχως απόκεντρες περιοχές) 12
Θέμα 2. Προγράμματα που τονίζουν τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση (ασφάλεια των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων…) και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΕΕ από ποιότητας, γεύσης, ποικιλίας ή παραδόσεων (=εκτός των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ) 8
Απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες 75
Θέμα 3. Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Νοτιοανατολική Ασία, Νότια Ασία 27,5
Θέμα 4. Καναδάς, ΗΠΑ, Μεξικό 20
Θέμα 5. Άλλες γεωγραφικές περιοχές 22,5
Θέμα 6. Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης για το βοδινό και/ή μοσχαρίσιο κρέας που στοχεύουν σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα (ή χώρες) 5
Απλά προγράμματα για διατάραξη της αγοράς/πρόσθετη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 5
 
ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 91,4
Πολυπρογράμματα στην εσωτερική αγορά 43
Θέμα A. Προγράμματα για τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ (προϊόντα βιολογικής γεωργίας, γεωγραφικές ενδείξεις, προϊόντων από εξόχως απόκεντρες περιοχές) Ή προγράμματα που τονίζουν τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση (ασφάλεια των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων…) και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΕΕ από ποιότητας, γεύσης, ποικιλίας ή παραδόσεων 35
Θέμα Β. Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης νωπών οπωροκηπευτικών στην εσωτερική αγορά στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης και ορθής διατροφικής πρακτικής 8
Πολυπρογράμματα σε τρίτες χώρες 43,4
Θέμα Γ. Προγράμματα για τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ (προϊόντα βιολογικής γεωργίας, γεωγραφικές ενδείξεις, προϊόντων από εξόχως απόκεντρες περιοχές) Ή προγράμματα που τονίζουν τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση (ασφάλεια των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων…) και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΕΕ από ποιότητας, γεύσης, ποικιλίας ή παραδόσεων. 43,4
Πολυπρογράμματα για διατάραξη της αγοράς/πρόσθετη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 5
Πρωτοβουλίες της Επιτροπής 9,5
Σύνολο ενεργειών προώθησης 200,9

Σημειώσεις:

Απλό πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα προώθησης που υποβάλλεται από μία ή περισσότερες προτείνουσες οργανώσεις από το ίδιο κράτος μέλος.

Πολυπρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που υποβάλλεται από τουλάχιστον δύο προτείνουσες οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση