Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων της Πρόσκλησης του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»
Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων της Πρόσκλησης του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων της Πρόσκλησης του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

Tου Προγράμμτος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδς 2014 – 2020

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στήριξης της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της ς 2014 – 2020.

Κατατέθηκαν συνολικά 206 , συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 41.191.438,61€. Υπερκαλύφθηκε η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης συνολικού ύψους 25.000.000,00€.

Οι υποβληθείσες όσον αφορά στην παραγωγική τους κατεύθυνση κατηγοριοποιούνται σε 130 προτάσεις Φυτικής Παρς (25.995.916,91€) και σε 76 προτάσεις Ζωικής Παρς (15.195.521,70€).

Άμεσα θα ξεκινήσει η των υποβληθεισών προτάσεων από την αρμόδια Μονάδα Συνς και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης των εν δυνάμει δικαιούχων το ταχύτερο δυνατόν.

"Αλιεύοντας" την είδηση