Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Νέα υποχρέωση προσκόμισης στην τελωνειακή αρχή Δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού
Νέα υποχρέωση προσκόμισης στην τελωνειακή αρχή Δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού

Νέα υποχρέωση προσκόμισης στην τελωνειακή αρχή Δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας κατόπιν κοινοποίησης από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ, Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & ΦΠΑ σχετικά με τις οινοποιητικές μονάδες που παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα τους σε φορολογική αποθήκη, ενημερώνει ότι υφίσταται νέα υποχρέωση προσκόμισης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της Δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο παραγόμενο προϊόν και άλλων σχετικών εγγράφων.

Οι νέες υποχρεώσεις αναγράφονται στα υπ’αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13-01-2017 (ΦΕΚ.39/Β’) Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β’) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

Ακολουθεί το έντυπο Δήλωσης μικρού οινοπαραγωγού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και συνοπτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΟΕΒΕΜ στο 24210-32780, Π.Μελά 43-45, ώρες λειτουργίας 09:30 – 14:30.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

[Άρθρο 4 παρ. 1  της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ. 2785/Β΄), όπως ισχύει]

για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στo παραγόμενο προϊόν τoυ άρθρου 90 (κρασί κωδικού Σ.Ο. 2204) του ν.2960/2001 (ΦΕΚ.265/Α΄).

 

Αυξ. Αριθμός  …………………….. /…………………….             Αμπελοοινική Περίοδος  20……../20……

Προς το Τελωνείο   …………………………………………         MRN ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΚ :1.……………………………………………………………………………………….

 1. 2. ………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                             5 ……………………………………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

1.Ονοματεπώνυμο παραγωγού  
Α.Φ.Μ.  
Ταχ. Δ/νση  
Τηλέφωνο  
2. Επωνυμία επιχείρησης  
Α.Φ.Μ.  
Ταχ. Δ/νση  
Τηλέφωνο  
Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου  
Α.Φ.Μ. νομίμου εκπροσώπου  

Δηλώνω

τα ακόλουθα προκειμένου για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο προϊόν του άρθρου 90 του ν.2960/01 που έχει παραχθεί:

Ι. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Αμπελοοινική  περίοδος Ποσότητα προϊόντος  σε λίτρα Μέσος Όρος
α΄ 20….  – 20….    
β΄ 20….  – 20….  
γ΄ 20….  – 20….  

ΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Αμπελοοινική  περίοδος Έκταση αμπελώνα/ων  

Θέση αμπελώνα/ων

 

Ποσότητα σταφυλιών που οινοποιήθηκαν σε χιλ/μα Ποσότητες παραχθέντων προϊόντων
20….  – 20….       α’ Γλεύκος που κατέχεται σε λίτρα  
Β΄ Μη απολασπωμένο προϊόν που κατέχεται σε λίτρα  
γ’ Τελικό προϊόν που παρήχθη  σε λίτρα  

 

ΙΙΙ. Η Οινοποίηση έγινε από τον ίδιο……………………………….  / σε άλλο οινοποιείο (Facon)…………………………:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ (Facon)

Ονοματεπώνυμο Οινοποιού  
ΑΦΜ:  
Ταχ. Δ/νση των εγκαταστάσεων  
 1. IV. Kατέχω ποσότητα ……….. λίτρων τελικού προϊόντος αδιάθετο από τις προηγούμενες οινοποιητικές περιόδους αποθηκευμένα στ……………………….……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ημερ. ………./……………/…………

Ο/Η Δηλ………/ή Αντιπρόσωπός τ……

(υπογραφή)

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

 • Η ένδειξη MRN ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΚ συμπληρώνεται από το αρμόδιο Τελωνείο με τα MRN των Δ. Ε. Φ. Κ

που υποβάλλονται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο προϊόν που έχει παραχθεί, έτσι ώστε

η δήλωση  του μικρού οινοπαραγωγού να συσχετίζεται με τις εν λόγω ΔΕΦΚ.

 • Το πεδίο αυξ. Αριθμός συμπληρώνεται από το αρμόδιο Τελωνείο.
 • Στον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ συμπληρώνονται κατά περίπτωση τα πλήρη στοιχεία του μικρού

οινοπαραγωγού για φυσικά πρόσωπα  ή της επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα .

 • Στον Πίνακα Ι. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ συμπληρώνεται η ποσότητα προϊόντος των τριών τελευταίων

αμπελοοινικών περιόδων (ο στίχος γ΄ αφορά στην τρέχουσα), προκειμένου για τον χαρακτηρισμό του

παραγωγού ως μικρού οινοπαραγωγού.

 • Στους στίχους α΄ και β’ του πίνακα ΙΙ.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

συμπληρώνονται  οι   ποσότητες του γλεύκους και του μη απολασπωμένου οίνου, αντίστοιχα,  που

κατέχονται  κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης,  προκειμένου για τον υπολογισμό του τελικού

προϊόντος που θα παραχθεί και στο στίχο γ΄ του πίνακα αυτού  αναγράφεται η ποσότητα του τελικού

προϊόντος που  έχει παραχθεί.

 • Στο σημείο ΙΙΙ. Η οινοποίηση έγινε από τον ίδιο σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ στην περίπτωση που η

οινοποίηση πραγματοποιείται από τον ίδιο τον μικρό οινοπαραγωγό και αντίστοιχα αν η οινοποίηση

πραγματοποιήθηκε σε άλλο οινοποιείο  (facon οινοποίηση).

 • Στον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ (Facon) καταχωρούνται τα στοιχεία του οινοποιού και των

εγκαταστάσεων όπου έγινε η οινοποίηση.

 • Στο σημείο IV καταχωρείται η αδιάθετη ποσότητα τελικού προϊόντος προηγούμενων αμπελοοινικών

περιόδων που κατέχεται κατά την ημερομηνία της δήλωσης καθώς και ο ακριβής τόπος αποθήκευσής

του.

 

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση