Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μ.
Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μ.

Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μ.

Ειδικότερα:

• Τα μηνιαία δελτία παραγωγής υποβάλλονται μέχρι τις 3 του επόμενου μήνα (π.χ. μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου για το μηνιαίο δελτίο Ιανουαρίου, μέχρι τις 3 Μαρτίου για το μηνιαίο δελτίο Φεβρουαρίου, κ.ο.κ.).

• Επισημαίνεται ότι Μηνιαία δελτία υποβάλλονται ακόμη και στη περίπτωση μηδενικής παραγωγής για το μήνα αναφοράς.

• Οι των οποίων ο φάκελος του σκάφους τηρείται στο Τμήμα Αλιείας Π.Ε. ς υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το μηνιαίο δελτίο παραγωγής συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αυτοπροσώπως, ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) σαρωμένο για να φαίνεται η υπογραφή του δηλούντα ή με τηλεομοιοτυπία (fax).

• Ειδικά για το έτος 2015 θα συμπληρωθεί από τα υπόχρεα σκάφη ένα Δελτίο Παραγωγής για το σύνολο του έτους και θα υποβληθεί μαζί με το μηνιαίο δελτίο παραγωγής Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Μαρτίου .

• Τα δελτία παραγωγής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή διατίθενται:
στον ιστότοπο της ενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας www.alieia.minagric.gr, στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ και στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Λάρισας.

ια περισσότερες πληροφορίες οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λάρισας, Καλλισθένους 27, γραφείο 7 & 8 και στα τηλέφωνα 2413511160 και 2413511161.

"Αλιεύοντας" την είδηση