Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβλλοντικά κι κλιματικά μέτρα »

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. και Σποράδων ενημερώνει τους εκατόν τριάντα ένα (131) δικαιούχους της ς 10.1.04 «Μείωση της ς νερού από » για την Π.Ε ότι την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διοικητικού ελέγχου της Υπηρεσίας για την πληρωμή του 2ου έτους εφαρμογής σε κάθε δικαιούχο της ανωτέρω Δράσης κατόπιν εκκαθάρισης της προκαταβολής από τον ΟΠΕ.

Η υποβολής των ενστάσεων και ς πρωτοκόλλησης αυτών ορίζεται αποκλειστικά εντός 10 εργάσιμων ημερών από την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 έως και την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, κάνοντας χρήση των προσωπικών του κωδικών από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://p2.dikaiomata.gr/M1014/.

Τέλος, επισημαίνεται στους εκατόν τριάντα ένα (131) δικαιούχους της Δράσης ότι στο πλαίσιο ελέγχου τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των ειδικών δεσμεύσεων, που περιγράφονται στην αριθ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ για την εκκαθάριση της πληρωμής του 2ου έτους εφαρμογής (2019) οφείλουν να προβούν στην υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών άρδευσης στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 μέσω διοικητικής πράξης.

"Αλιεύοντας" την είδηση