Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Μέχρι 16 Μαΐου αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών
Μέχρι 16 Μαΐου αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών

Μέχρι 16 Μαΐου αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών

Μια σειρά από νέα δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν μέχρι τις 16 Μαΐου οι αγρότες προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, η οποία και είναι αναγκαία προκειμένου οι παραγωγοί να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ και να είναι δικαιούχοι ενισχύσεων.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολής της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης ισχύουν όσα ορίζονται και για τις προθεσμίες υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, δηλαδή μέχρι τις 16 Μαΐου, σε περίπτωση που δεν δοθεί .

Στόχος είναι να αποτυπωθεί η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λπ.) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου, στην οποία συγκρίνεται το καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό Αγροτικής Δραστηριότητας σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό.

Σημειώνεται ότι η παράλειψη ενημέρωσης του Μητρώου με τυχόν μεταβολές από τα εγγεγραμμένα πρόσωπα για ένα έτος συνεπάγεται προσωρινή διαγραφή, ενώ η παράλειψη ενημέρωσης για τρία συνεχόμενα έτη συνεπάγεται οριστική διαγραφή. ια τον λόγο αυτό ο μια φορά κατ' έτος στέλνει καταστάσεις των προς προσωρινή ή οριστική διαγραφή προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Νικόλας Στουπής, για τον έλεγχο της ιδιότητας του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη, προκειμένου αυτός να εγγραφεί στο Μητρώο, πρέπει να εξετάζονται υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

-αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1

-το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος
– αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 3874/10 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» και δεδομένου ότι:

 1. για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ εξετάζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ανωτέρω,
 2. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1δ του ανωτέρω νόμου, αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παρς προς πώληση αγροτικών προϊόντων και

 3. από το έτος 2014 (εισοδήματα 2014) άλλαξε ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών (κατάργηση από 1/1/2014 του τεκμαρτού προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος) βλ. αρ. 21 παρ. 1 του ν. 4172/2013 σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ και τον έλεγχο για την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη θα πρέπει, να εξετάζονται υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Επαγγελματίες Αγρότες

 1. ια τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος: Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου. Συγκεκριμένα συγκρίνεται το καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό Αγροτικής Δραστηριότητας σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό.
 • Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου ς στην αγροτική εκμετάλλευση: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

 • Για την απόδειξη ασφάλισης στον ΟΓΑ: Βεβαίωση ς Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.

 • Β. Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης

  1. Για την απόδειξη της δραστηριότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης: Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου.
 • Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

 • Στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα προσκομίζονται:

  • Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος, όπου εκεί δεν θα αποτυπώνεται αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από την αγροτική εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου.

  • Για μόνιμες φυτείες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π, (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους) ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο και αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου ή άλλων μητρώων, συναπτόμενα εντός του έτους αναφοράς.

  • Για μονοετείς καλλιέργειες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π. (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους), ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο , και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.

  • Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο, κ.λ.π.), εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.

  • Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ.

  Γ. Ασκούντες αγροτική δραστηριότητα

  1. Για την απόδειξη της αγροτικής δραστηριότητας: Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος.
 • Βεβαίωση αποδοχών ή ένσημα ΙΚΑ για τους δασεργάτες και αντίγραφα εργοσήμων για τους εργάτες γης, για το αντίστοιχο έτος με αυτό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ ή ΟΓΑ.

 • Κατά περίπτωση μπορεί να κριθούν απαραίτητα και άλλα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται σε προηγούμενα έγγραφα, τα οποία και ισχύουν.

  [Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
  "Αλιεύοντας" την είδηση