Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Kαταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο Κεραμίδι
Kαταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο Κεραμίδι

Kαταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο Κεραμίδι

 

            Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων  ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές των παρακάτω περιοχών ότι με βάση την αξιολόγηση των ποσοτικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του δακοπληθυσμού, που προέκυψαν από τις πληροφορίες του αναρτημένου δικτύου δακοπαγίδων (αριθμό ακμαίων, αναλογία φύλου και αναπαραγωγική ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων) σε συνδυασμό με το στάδιο ανάπτυξης του ελαιόκαρπου και τις επικρατούσες – αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοα, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα περιβάλλοντος) κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ς και δόθηκε εντολή διενέργειας δολωματικού ψεκασμού στον ανάδοχο εργολάβο.

Ειδικότερα, κατ΄εντολή και υπό την της Υπηρεσίας  διενεργείται δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ς από τον ανάδοχο εργολάβο Χατζηγεωργίου Τιμολέοντα, σε σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω περιοχές/ τοποθεσίες και εφαρμογής, ήτοι:

  • στην Τ.Κ. Κεραμιδίου θα ψεκαστούν στις 09/10/2021 η τοποθεσία Καμάρι, στις 10/10/2021 οι τοποθεσίες Αγία Παρασκευή και Άγιος Ιωάννης, στις 11/10/2021 οι τοποθεσίες Πηγάδια, Σαμαρά και Αγριελιά και στις 12/10/2021 η τοποθεσία Λάκες.

Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβασης τοπικά της θερμοας αέρα άνω των 28ο C ή επικράτησης ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή του ψεκασμού κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας μας.

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών  του προγράμματος  ς, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους ς  σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να μεριμνήσουν για την προσπελασιμότητα των περιφραγμένων ελαιοκτημάτων τους στα συνεργεία ψεκασμού και την κοπή των ζιζανίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε όλα τα ελαιοκτήματα (μη συμπεριλαμβανομένων των ενταγμένων στη βιολογική γεωργία) εξάλλου, είναι σκόπιμο οι ελαιοκαλλιεργητές να ευρίσκονται οι ίδιοι και να υποβοηθούν τα συνεργεία για την καλύτερη δυνατή διασπορά του δολώματος στο ελαιοπερίβολό τους.

Επίσης οι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από τις παραπάνω ψεκαζόμενες περιοχές.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση