Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Kαταπολέμηση του δάκου της ελιάς στη Μαγνησία
Kαταπολέμηση του δάκου της ελιάς  στη Μαγνησία

Kαταπολέμηση του δάκου της ελιάς στη Μαγνησία

Απαραίτητη κρίνεται η επέμβαση για την προληπτική της ς σύμφωνα με τα ποσοστά και βιολογικά χαρακτηριστικά του δακοπληθυσμού που προέκυψε από τις πληροφορίες του δικτύου παγίδων (αριθμό ακμαίων, την αναλογία φύλλου και ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων του δάκου της ελιάς), τις επικρατούσες και αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα).

Ειδικότερα, διενεργείται δολωματικός ψεκασμός στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα των αναδόχων εργολάβων ψεκασμών για τις παρακάτω περιοχές, ήτοι:

• στη Δημοτική Ενότητα Πτελεού του Δήμου Αλμυρού, στην Δημοτική Κοινότητα Αγ Θεοδώρων, θα ψεκαστούν στις 24/8/2016 οι τοποθεσίες Τρύπες, Άγιος Παντελεήμονας, Παλιόμυλος και Κουσινάδα, στις 25/8/2016 οι τοποθεσίες Βιλίκα, Δυό Βρύσες, Αμπέλια και Κοκκαλιάρη, στις 26/8/2016 οι τοποθεσίες Κήποι, Γούρνες, Καλιανές και Άγιος Κωνσταντίνος, στις 27/8/2016 οι τοποθεσίες Αρκανάδες, Διαμάδες, Καμάρα, Χιλιαδού και στις 28/8/2016 οι τοποθεσίες Βαθύρρεμα, Ρέα, Καναβούρι και Γήπεδο

• στη του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στη Τοπική Κοινότητα Ξυνόβρυσης, θα ψεκαστούν στις 24/8/2016 οι τοποθεσίες Γήπεδο, Παλίν, Ποτάμι, Κουντριά, Πίνακα και Ποτιστικά, στις 25/8/2016 οι τοποθεσίες Ξυνόβρυση, Δρόμος Ποτιστικών και , στις 26/8/2016 οι τοποθεσίες Ξυνόβρυση, Συριοτές και Θωμά και στις 27/8/2016 οι τοποθεσίες Νεράντζι, Σαμάρι, Μελανή και Σαμαρά μαγαζί,

• στη Δημοτική Ενότητα Πτελεού του Δήμου Αλμυρού, θα ψεκαστούν από τις 24/8/2016 έως και τις 30/8/2016, ημέρες επτά (7) από πέντε (5) συνεργεία ψεκασμού οι παρακάτω περιοχές:

o «Απόσκιο», με αρχή από δρόμο και κατεύθυνση από ανατολικά προς τα δυτικά, καταλήγοντας την έβδομη μέρα στα όρια της περιοχής Πάλιουρας,

o «Πάλιουρας», με αρχή από δρόμο Λιβαδερά και κατεύθυνση από βόρεια προς νότια, καταλήγοντας την έβδομη μέρα στα όρια της περιοχής Πουρναρέικο

o «Πουρναρέικο», με αρχή από δρόμο Κοπρισιά και κατεύθυνση από βόρεια προς νότια, καταλήγοντας την έβδομη μέρα στα όρια της περιοχής Καραβοτσάκι,

o «Καραβοτσάκι», με αρχή από Διασταύρωση Καραβοτσάκι και κατεύθυνση από βόρεια προς νότια, καταλήγοντας την έβδομη μέρα στα όρια της περιοχής Μπρινιώτισσα,

o «Μπρινιώτισσα», με αρχή από δρόμο και κατεύθυνση από βόρεια προς τα ανατολικά, καταλήγοντας την έβδομη μέρα στα όρια της περιοχής Απόσκιο.

Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία ελαιόδεντρα και δεν θα διαρκέσει πέραν των οκτώ ημερών συνολικά, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Β των αριθ. 2/ 2016 και 3/2016 προκηρύξεων την Υπηρεσίας μας για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού του δάκου της ελιάς.

Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβαση τοπικά της θερμοκρασίας αέρα τους 28οC ή επικράτηση ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία και διακόπτεται ο ψεκασμός.

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος ς, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας σύμφωνα με το 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να συμμετέχουν και να καθοδηγούν τα συνεργεία ψεκασμού για την αποτελεσματική πραγματο του έργου τους.

Επίσης οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα τους μακριά από τις παραπάνω περιοχές.

"Αλιεύοντας" την είδηση