Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές των Σποράδων
Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές των Σποράδων

Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές των Σποράδων

Κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική του δάκου της ελιάς σύμφωνα με τον αριθμό ακμαίων του δάκου της ελιάς που προέκυψε από τις πληροφορίες του δικτύου παγίδων, τις επικρατούσες και αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα).

Ειδικότερα, διενεργείται στα πλαίσια του προγράμματος ς του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με το των αναδόχων εργολάβων ψεκασμών για τις παρακάτω περιοχές, ήτοι:

• στο Δήμο Σκοπέλου στα Διαμερίσματα Κλήματος και λώσσας θα ψεκαστούν στις 17/8/2016 οι τοποθεσίες Κλήμα και Παλιό Κλήμα, στις 18/8/2016 οι τοποθεσίες λώσσα και Άγιος Ιωάννης, στις 19/8/2016 οι τοποθεσίες από Γλώσσα προς Κάβο και στις 20/8/2016 η τοποθεσία .

Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα και δεν θα διαρκέσει πέραν των τεσσάρων (4) ημερών συνολικά, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Β της αριθ. 2/ 2016 ς την Υπηρεσίας μας για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού του δάκου της ελιάς.

Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβαση τοπικά της θερμοκρασίας αέρα τους 28οC ή επικράτηση ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία και διακόπτεται ο ψεκασμός.

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος ς, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να συμμετέχουν και να καθοδηγούν τα συνεργεία ψεκασμού για την αποτελεσματική πραγματοποίηση του έργου τους. Επίσης οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από τις παραπάνω περιοχές.

"Αλιεύοντας" την είδηση