Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Καταπολέμηση δάκου της ελιάς σε ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας                                                                                              
Καταπολέμηση δάκου της ελιάς σε ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας                                                                                              

Καταπολέμηση δάκου της ελιάς σε ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας                                                                                              

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. και Σποράδων  ενημερώνει τους των παρακάτω περιοχών ότι με βάση την αξιολόγηση των ποσοτικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του δακοπληθυσμού, που προέκυψαν από τις πληροφορίες του αναρτημένου δικτύου δακοπαγίδων (αριθμό ακμαίων, αναλογία φύλου και αναπαραγωγική ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων) σε συνδυασμό με το στάδιο ς του ελαιόκαρπου και τις επικρατούσες – αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοα, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα περιβάλλοντος) κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και δόθηκε εντολή δις δολωματικού ψεκασμού στον ανάδοχο εργολάβο.

Ειδικότερα, κατ΄εντολή και υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας  διενεργείται δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς από τους παρακάτω αναδόχους εργολάβους:

α) Χατζηγεωργίου Τιμολέων, σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω περιοχές/ τοποθεσίες και ημερομηνίες εφαρμογής, ήτοι:

  • στην Δ.Κ. Νέας Ιωνίας θα ψεκαστούν στις 20/10/2021 οι τοποθεσίες Κλήμα και Νέα Ιωνία, στις 21/10/2021 οι τοποθεσίες Νέα Ιωνία, Ξηρόκαμπος και Σκουπίδια, στις 22/10/2021 οι τοποθεσίες Κοκκινιές και Μπασδανέϊκα, στις 23/10/2021 οι τοποθεσίες Πηγάδια, Βαρέλα, Καρουφκα και Μεγάλη Ράχη, στις 24/10/2021 οι τοποθεσίες , Μελισσάτικα και Σπαρτιάδες και στις 25/10/2021 οι τοποθεσίες Κάκαβος, Σταυρός, Προσκύνημα και στο Μέτρο,
  • στην Τ.Κ. Σέσκλου θα ψεκαστεί στις 20/10/2021 η περιοχή Χρυσή Ακτή Παναγιάς

β) «Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου – Β. Σποράδων», σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω περιοχές/ τοποθεσίες και ημερομηνίες εφαρμογής, ήτοι:

  • στην Δ.Κ. Αγριάς θα ψεκαστούν στις 20/10/2021 οι τοποθεσίες Αστέρια και Βαμβάκια, στις 21/10/2021 οι τοποθεσίες Μποστάνια, Περιστεριώνας και Παιδόπολη στις 22/10/2021 οι τοποθεσίες Γήπεδο, Νεκροταφείο και Γουδμέϊκα στη 23/10/2021 οι τοποθεσίες Νιάματα και Δώδεκα Απόστολοι, στις 24/10/2021 οι τοποθεσίες Καταρτζή και Σπαστήρα και στις 25/10/2021 οι τοποθεσίες Τσουφλίκια και Τραγάνα,

Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβασης τοπικά της θερμοας αέρα άνω των 28ο C ή επικράτησης ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή του ψεκασμού κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας .

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών  του προγράμματος  δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας  σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Καλούνται οι να μεριμνήσουν για την προσπελασιμότητα των περιφραγμένων ελαιοκτημάτων τους στα συνεργεία ψεκασμού και την κοπή των ζιζανίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε όλα τα ελαιοκτήματα (μη συμπεριλαμομένων των ενταγμένων στη βιολογική γεωργία) εξάλλου, είναι σκόπιμο οι ελαιοκαλλιεργητές να ευρίσκονται οι ίδιοι και να υποβοηθούν τα συνεργεία για την καλύτερη δυνατή διασπορά του δολώματος στο ελαιοπερίβολό τους.

Επίσης οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από τις παραπάνω ψεκαζόμενες περιοχές.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση