Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Κατανομή επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών σε Μαγνησία και Β. Σποράδες
Κατανομή   επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών σε Μαγνησία και Β. Σποράδες

Κατανομή επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών σε Μαγνησία και Β. Σποράδες

Ολοκληρώθηκε η διδικσία ελέγχου της χωροταξικής ορθότητας της κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της ς για το έτος στη Μαγνησία με βάση τα στοιχεία έτους 2016 και τις υποβληθείσες αιτήσεις μέχρι 31-12-2016 και κυρώθηκαν οι τελικές ονομαστικές καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων σιμων γαιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων από την αντιπεριφερειάρχη .

Οι ανωτέρω καταστάσεις συμπληρωμένες ως προς το ποσό του μισθώματος χρήσης, διαβιβάζονται στους αρμόδιους Δήμους, στα όρια των οποίων βρίσκεται ο κάθε επιλέξιμος βοσκότοπος.

Οι Δήμοι, αφού τις συμπληρώσουν με τυχόν μη επιλέξιμες εκτάσεις και το αντίστοιχο μίσθωμα χρήσης τους, καλούν τους κτηνοτρόφους της περιοχής τους, προκειμένου να λάβουν γνώση για τα στοιχεία της βοσκήσιμης έκτασης, που κατανεμήθηκε για το έτος σε καθέναν από αυτούς και να προσυπογράψουν το ατομικό έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας, το οποίο επέχει θέση ς μίσθωσης.

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να καταβάλλουν το οφειλόμενο μίσθωμα εντός τριμήνου. Δεν οφείλουν την καταβολή μισθώματος οι ιδιοκτήτες για τη δική τους βοσκήσιμη γαία και οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι για τη βοσκήσιμη γαία στην οποία έγινε η αποκατάστασή τους, εφόσον λάβουν από Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνς Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων βεβαίωση μη οφειλής, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτηνοτρόφων, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το επόμενο έτος με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής.

"Αλιεύοντας" την είδηση