Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Ειδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών
Ειδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών

Ειδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών

Ξεκίνησε η διδικσία για την έκδοση ς μεγάλων πελαγικών ψαριών για το έτος , σύμφωνα με την αριθμ. 5632/104626/29-09-2015 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών».

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για την αλιεία τόνου (Thunnus thynnus) για το έτος θα πρέπει να υποβληθούν άμεσα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ς & Σποράδων της Περιφέρειας ς μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου .

Οι αιτήσεις για την αλιεία μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους από τους ενδιαφερόμενους πλοιοκτήτες ή από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ των Π.Ε. ς & Σποράδων με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.

Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας η αίτηση υποβάλλεται με τη συγ όλων των συμπλοιοκτητών.

"Αλιεύοντας" την είδηση