Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Επίσπευση διαδικασίας ολοκλήρωσης του προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης
Επίσπευση διαδικασίας ολοκλήρωσης του προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης

Επίσπευση διαδικασίας ολοκλήρωσης του προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης

Oλοκληρώνετι στις 31/12/2015 η Δ΄ Προγραμματική Περίοδος και προκειμένου να υπάρξει ομαλή διαδικασία κλεισίματος του προγράμματος του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός εωργικών Εκμεταλλεύσεων» ή αλλιώς των Σχεδίων Βελτίωσης, σύμφωνα με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ ς και Σποράδων, η οποία ενημερώνει τους δικαιούχους για τους οποίους έχουν εγκριθεί Σχέδια Βελτίωσης ότι:

α) οι δικαιούχοι που η Ατομική Απόφαση ΄Έγκρισης τους έχει εκδοθεί μέχρι και τις 30/09/2014 θα πρέπει να υποβάλλουν 1ο αίτημα πληρωμής μέχρι 30/06/2015. Αιτήματα Προκαταβολής και Τροπος του Σχεδίου βελτίωσης πριν το 1ο αίτημα πληρωμής δεν γίνονται δεκτά.

β) οι δικαιούχοι που η Ατομική Απόφαση Έγκρισης τους έχει εκδοθεί μετά τις 01/10/2014 θα πρέπει να υποβάλλουν 1ο αίτημα πληρωμής μέχρι την αναγραφόμενη στην Ατομική τους Απόφαση έγκρισης ημερομηνία.. Επιπλέον η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήματος Προκαταβολής είναι η 14η /09/2015

γ) όλοι οι δικαιούχοι ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής ς έγκρισης θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ς και μέχρι τις 31/12/2015 να ολοκληρωθεί η καταβολή της Δημόσιας ς ενίσχυσης..

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να συνεργαστούν με τους Ιδιώτες εωργικούς Συμβούλους τους, ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους με στόχο την πληρωμή τους έως τα τέλη του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2421352404.

"Αλιεύοντας" την είδηση