Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης του εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας βοοειδών
Επείγουσα  ανάγκη ολοκλήρωσης του εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας βοοειδών

Επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης του εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας βοοειδών

Η Π.Ε. Μγνησίς & Σποράδων ενημερώνει τους αγελαδοτρόφους ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανεμβολίαστες βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή της   και επισημαίνει τον κίνδυνο παραμονής ανεμβολίαστων βοοειδών με άμεσες αρνητικές συνέπειες για το καθεστώς της χς ως προς την Οζώδη Δερματίτιδα.

Είναι επείγουσα ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας μέχρι 31.12., με ταυτόχρονη κ του σχετικού Δελτίου Εμβολιασμού στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ώστε να ενημερωθεί εγκαίρως η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι για όσες εκμεταλλεύσεις βοοειδών δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω μέχρι τέλος του έτους, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία τηρείται  η Κεντρική Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του εκτρεφόμενου ζωικού πληθυσμού, θα προβεί άμεσα στην των κωδικών των ανεμβολίαστων εκμεταλλεύσεων βοοειδών στον ΟΠΕΕ, ο οποίος θα προβαίνει στην περικοπή του συνόλου των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων αυτών κατά ποσοστό 20%.

"Αλιεύοντας" την είδηση