Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Eνέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας
Eνέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας

Eνέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. ς σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ς ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτος της βαμβακοκαλλιέργειας.

Στόχοι

  • H έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτο στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
  • Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου ώστε να εφαρμόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα.

Διαπιστώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2016», η Υπηρεσία έχει αναπτύξει δίκτυο παγίδων που καλύπτουν τις βαμβακοπαραγωγικές περιοχές των Δήμων Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού.

Έχουν τοποθετηθεί φερομονικές παγίδες για το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι.

Αυτή την εποχή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας.

Πράσινο σκουλήκι : Από την παρακολούθηση των παγίδων οι μέχρι τώρα συλλήψεις ακμαίων πράσινου σκουληκιού βρίσκονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα ειδικά στις περιοχές «Άγιο Δημήτριο» και «Στεφανοβίκειο» του Δήμου Ρήγα Φεραίου και «Kονταρόλακκα» και «Μπόζαλο» του Δήμου Αλμυρού όπου έχουμε αυξημένες συλλήψεις ακμαίων στις φερομονικές παγίδες ( δεύτερη γενιά του εντόμου).

Οι επιτόπιες παρατηρήσεις που διενεργήθηκαν από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας δείχνουν, κατά τόπους, μέτριους πληθυσμούς προνυμφών σε χτένια, άνθη και στα καρύδια .

Συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν συστηματικά, κάθε 3 ημέρες, την καλλιέργειά τους για τυχόν προσβολές από προνύμφες και να προβαίνουν σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστώνεται η παρουσία προνυμφών σε ποσοστό πάνω από 4 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια μήκους μέχρι 1 εκατοστό) ανά 100 φυτά επιλεγμένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας ή μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση μέτρου επί της γραμμής κατά μέσο όρο.

Ρόδινο Σκουλήκι: Από την παρακολούθηση του δικτύου φερομονικών παγίδων προκύπτει αύξηση κατά τόπους των ακμαίων της 2ης γενιάς του ρόδινου σκουληκιού.

Σχετικά αυξημένες συλλήψεις ενήλικων ρόδινου σκουληκιού στις παγίδες διαπιστώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Σούρπης Αλμυρού,πιο συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Κονταρόλακκα» του Δήμου Αλμυρού και στο «Άγιο Δημήτριο» του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Με σκοπό τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων συνιστάται στους παραγωγούς να προβούν άμεσα σε σχολαστική επιθεώρηση των φυτειών τους και ιδίως του εσωτερικού των καρυδιών για τη διαπίστωση ύπαρξης προνυμφών ρόδινου σκουληκιού.

Χρειάζεται προσοχή στη διαπίστωση της ύπαρξης προνυμφών στο εσωτερικό των καρυδιών γιατί είναι δυσδιάκριτες όταν είναι μικρές (έχουν υπόλευκο χρώμα και μαύρο κεφάλι).

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από μέρους των παραγωγών με συχνούς ελέγχους για το έντομο σε κάθε βαμβακοχώραφο και να επέμβουν άμεσα στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή μεγαλύτερη από το όριο οικονομικής ζημιάς.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Η Υπηρεσία συστήνει στους βαμβακοπαραγωγούς των οποίων οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας με καρπόδεση 50% -60% και ύψος φυτών 85 εκ. και άνω, με πλούσια βλάστηση και μεσογονάτια διαστήματα 5-6 εκ. να εφαρμόσουν με ψεκασμό ρυθμιστές ανάπτυξης (meriquat chloride 5SL) με δόση 100 κυβικά εκ. / στρέμμα και στη συνέχεια να γίνει άρδευση.

Ακόμη να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση (τητα νερού και αριθμός αρδεύσεων) για την αποφυγή της υπέρμετρης βλάστησης των βαμβακόφυτων, η οποία θα έχει ως συνέπεια την προσέλκυση και εγκατάσταση επιβλαβών οργανισμών, καθώς και εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που αποσκοπούν στην πρωίμιση της παραγωγής.

Οι παραγωγοί απαιτείται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν την καλλιέργειά τους τακτικά (κάθε 2 – 3 ημέρες) προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους (ιδιαίτερα στις φυτείες που έχουν επανασπαρεί).

Η επιθεώρηση των βαμβακιών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.

Ειδικά για το ρόδινο σκουλήκι πρέπει να γίνει σχολαστικός στα άνθη για ύπαρξη ροζέτας και να εξετάζουν το εσωτερικό 100 καρυδιών για την ύπαρξη προνυμφών.

Το κατώτατο όριο επέμβασης για το πράσινο σκουλήκι είναι :
Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera) Στάδιο ανθοφορίας – καρποφορίας (όψιμες περιοχές) Έξι έως οκτώ (6-8) νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι ένα (1) εκατοστό κατά μέσο όρο,ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά γραμμής μήκους ενός (1) μέτρου.

Στάδιο καρποφορίας Τέσσερις (4) νεαρές προνύμφες 1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι ένα εκατοστό κατά μέσο όρο, ανά 100 φυτά ή μια (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου.

Το κατώτατο όριο επέμβασης για το ρόδινο σκουλήκι είναι:
Ρόδινο σκουλήκι
(Pectinophora gyssypiella) Στάδιο ανθοφορίας Προσβολή 20% στα άνθη,
εμφάνιση μορφής «ροζέτας»

Στάδιο καρποφορίας Όταν διαπιστωθούν, στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών
ηλικίας 2 εβδομάδων, προνύμφες ρόδινου σε ποσοστό 5-8% στα 100 καρύδια.

Η χημική καταπολέμηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύμφης (μήκος έως 1 εκατοστό).

O ψεκασμός θα πρέπει να διενεργείται μετά τη δύση του ηλίου γιατί τότε αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυμφών, καθώς και η αποτελεσματικότητα πολλών εντομοκτόνων σκευασμάτων αλλά και για την προστασία των μελισσών.

Επίσης οι γεωπόνοι (Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων, Δήμοι κλπ) που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθμό συλληφθέντων ατόμων σε φερομονικές παγίδες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία (τηλ. 2421352494,2422021281), έτσι ώστε σε συνεργασία μαζί τους, να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή.

Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Η Υπηρεσία ενημερώνει ότι ο κάθε βαμβακοπαραγωγός είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την κατάσταση του αγρού του, με σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης σύμφωνα με τις συνθήκες της καλλιέργειάς τους.

Δηλαδή είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισμούς που θεωρεί ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειάς του.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τη νομοθεσία και τις οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων, για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα και με αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.
Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

α αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι σσες, κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως μετά τη δύση του ηλίου.

Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους, ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας (τηλ. 2421352494, 2422091281), καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας (τηλ. 2421066525).

"Αλιεύοντας" την είδηση