Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Έναρξη ψηφιακής εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος για τα ΖΥΠ
Έναρξη ψηφιακής εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος για τα ΖΥΠ

Έναρξη ψηφιακής εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος για τα ΖΥΠ

Tέθηκε σε λειτουργία η νέα Ψηφιακή Υπηρεσία του Υπ. Α.Α.Τ. για την «Καταγραφή και Διακίνηση Ζωικών Υποπροϊόντων» (ZYΠ).

Σύμφωνα με το άρθρο 17, του όμου 4351/14-2-2015 (ΦΕΚ164 Α) οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων στις οποίες παράγονται ζωικά υπο, καθώς και των εγκεκριμένων και καταχωρημένων μονάδων διαχείρισης (με βάση τους Κανονισμούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/) έχουν υποχρέωση για την καταγραφή των ποσοτήτων των παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων αντίστοιχα, όπως επίσης και για τη δήλωση των αποστολών και παραλαβών τους στο ηλεκτρονικό σύστημα. Σημειώνεται δε, ότι το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο για κάθε μπορεί να εκτυπωθεί μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων της ς.

Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη από την πλατφόρμα των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου στη διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

Καλούνται οι και οι διαχειριστές ΖΥΠ της Π.Ε. ς και Σποράδων, οι οποίοι δεν έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου ή που το ΑΦΜ  και το email τους δεν είναι επικαιροποιημένο να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής  προκειμένου να συμπληρωθούν – επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους.

ια τυχόν απορίες και ερωτήσεις το τηλέφωνο επις για την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι το 1540.

"Αλιεύοντας" την είδηση