Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Eγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων σε αλιευτικά σκάφη
Eγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων  σε αλιευτικά σκάφη

Eγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων σε αλιευτικά σκάφη

Δημοσιεύτηκε η υπ.αριθ.πρωτ.10058/23-10-2020 Πρόσκληση αρ.76.5 α/α ΟΠΣ:4665 (ΑΔΑ:ΨΥ9Φ469Η4Σ-ΔΓΙ) με την οποία καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης « Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών ΣΔΕ (VMS) –ERS –AIS » του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος και Επιβολή» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 , του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (Παρ. 2β του Άρθρου 76, του Κανονισμού(Ε.Κ) υπ.’αριθ. 508/2014-αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων, για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητας τους νέοι και παλαιοί υπόχρεοι χρήστες των συσκευών ήτοι: Αλιείς με άδεια αλίευσης ολοθουρίων (νέοι υπόχρεοι),Αλιείς με άδεια αλίευσης για συμιακό γαριδάκι (νέοι υπόχρεοι), Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω, Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα, Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (ΒFT(,ή /και άδεια ξιφία (SWO) ή/και μακρύπτερου τόνου (ALB), Αλιείς με άδεια γρι-γρι ή βιντζότρατας (SB) μήκους κάτω των 12 μέτρων.

Η περίοδος επιλεξιμότητας των εν λόγω δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, δηλαδή από την 23η/10/2015 έως τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου , δηλαδή 31η /12/2023.

Το έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
• του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (https://www.alieia.minagric.gr)
• της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ (https://www.alieia.gr)
• της ΚΤΠ ΑΕ (https://www.ktpae.gr)
• του ΕΣΠΑ (https://www.espa.gr)

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 23η Οκτωβρίου 2020. Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) θα δέχεται αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 που ορίζεται ως λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής χρηματοδότησης.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το γραφείο υποστήριξης της Δράσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email: alieia@ktpae.gr) και τηλεφωνικά κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο 2131300850.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Συμφωνία για #μεταναστευτικό: Η «ευέλικτη αλληλεγγύη» και τα αγκάθια #μεταναστευτικό - https://t.co/4Daza2BQ9D -

  • Στον Βόλο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης #ΝίκοςΑνδρουλάκης - https://t.co/dUQQH2hocZ -

  • Επίσκεψη Αλέξη Τσίπρα στον Βόλο   #ΑλέξηςΤσίπρας #Βόλος - https://t.co/eRPcmtqTO5 -

"Αλιεύοντας" την είδηση