Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Δολωματικοί  ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ΠΕΜΣ
Δολωματικοί  ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ΠΕΜΣ

Δολωματικοί  ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ΠΕΜΣ

 

       Με βάση την αξιολόγηση των ποσοτικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του δακοπληθυσμού, που προέκυψαν από τις πληροφορίες του αναρτημένου δικτύου δακοπαγίδων (αριθμό ακμαίων, αναλογία φύλου και αναπαραγωγική ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων) σε συνδυασμό με το στάδιο ανάπτυξης του ελαιόκαρπου και τις επικρατούσες – αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα περιβάλλοντος) κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και δόθηκε εντολή διενέργειας δολωματικού ψεκασμού στον ανάδοχο εργολάβο.

Ειδικότερα, κατ΄εντολή και υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας  διενεργείται δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς από τους παρακάτω αναδόχους εργολάβους:

α) Χατζηγεωργίου Τιμολέων, σε σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω περιοχές/ τοποθεσίες και ημερομηνίες εφαρμογής, ήτοι:

 • στη Δ.Κ. Σούρπης (συνεργείο πρώτο), θα ψεκαστούν από τις 13/8/2019 έως και τις 19/8/2019 με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τοποθεσίες: Ταγάνια, Χαλατσαίικα, Αρλαπάνος, Χαρδαλούπα, Πηγάδια Αγίου Γεωργίου, Κακόρεμμα, Βρύση – Ματαράγκα και Ελίτσα
 • στη Δ.Κ. Σούρπης (συνεργείο δεύτερο), θα ψεκαστούν από τις 13/8/2019 έως και τις 19/8/2019 με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τοποθεσίες: Αγία Τριάδα, Δροσόπουλο – Πλαγιά, Φραγκαίικα – Πλαγιά, Τσούκα – Πλαγιά και Δρυμωνιταίικα
 • στη Δ.Κ. Σούρπης (συνεργείο τρίτο), θα ψεκαστούν από τις 13/8/2019έως και τις 19/8/2019 οι τοποθεσίες Παραλία και Καλαμάκι
 • στην Τ.Κ. Πτελεού θα ψεκαστούν από τις 13/8/2019 έως και τις 19/8/2019 όλες οι ελαιοκομικές περιοχές
 • στην Τ.Κ. Αμαλιάπολης, θα ψεκαστούν από τις 13/8/2019 έως και τις 19/8/2019 με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τοποθεσίες: Μεγάλη Χούνη, Μικρή Χούνη, Μετέωρα, Καρακονήσι και Κάμπος Κοντίνου, Καλαμάκι, Ελίτσα, Σάρρες, Λιμάνι και Αμπέλια,
 • στην Τ.Κ. Αχιλλείου θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Βουνοπατησιά, Τριανταφυλλάκι, Μακρυράχη, Φτελιά, Αβαλαριά, Πεύκος, Μάλλινη, Όρνιο, Κρυφόβρυση, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Τσάκη, Διασταύρωση, Βερυκοκιά, Λιβάδια, Τύμπανος, Αβαλαριά, Πάγκαλι, Κάκκαβος, στις  16/8/2019 οι τοποθεσίες, Άγιος Παντελεήμονας, Μεταφιό, Τσάκη, Διασταύρωση, Χαμάκ, Κατσαμπέρη, Άγιος Αθανάσιος, Κωστόπουλο, Ράχη στη 17/8/2019 οι τοποθεσίες Κοκκίνες, Φτελιά, Ράχη Αλώνια, Αετός, Λιόπρες, Πλατύστομο, Λυκούρες, Τσαμάλη Χωράφια, στις 18/8/2019 Καψάλη Κοκκίνες, Μάλλινη, Τσουμαράδες, Αετός, Λιόπρες, Λιβάδια, Κοκλιάς, Τρύπες, Μυτιλήνη, και στις 19/8/2019 οι τοποθεσίες Καλύβια, Γιαννούλη Ρέμα, Κακοκέφαλη, Κουνάκια, Κοτρωνιάς, Πετρόγουρνα, Καρδαράς, Κληματαριά, Καλύβια, Τζουμαράδες, Δραγασιά, Ξηρόραχη, Κουφόπουλο
 • στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Αχιλλείου θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Παλιοκάλυβα, Παλιόμανδρα, Τσιλαφακέϊκα, Ψακτή, Σπηλιά, Βαλωματέϊκα, Καραβόστομο, Άγιος Δημήτριος, στις  14/8/2019 οι τοποθεσίες Ταράτσες, Αγκαθιά, Σπίτια, Πουρνάρι, Κλιμάκι, Πεύκος, Ξηριάς  και στις  16/8/2019 οι τοποθεσίες Καναπίτσα, Καλόγηρος, Αγκαθιά, Μουρτιά, Μανταφνέικα, Πουρνάρι
 • στη Δ.Κ. Σκιάθου θα ψεκαστούν από δύο (2) συνεργεία οι ελαιοκομικές περιοχές από 13/8/2019 ως και τις 19/8/2019

Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα με προβλεπόμενη συνολική διάρκεια οκτώ (8) ημερών.

β) «Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου – Β. Σποράδων», σε σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω περιοχές/ τοποθεσίες και ημερομηνίες εφαρμογής, ήτοι:

 • στην Τ.Κ. Αργαλαστής (περιοχή Πάλτση) θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Σταμλέικα μέχρι Μελανή και Λεύκα, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Μπουλοβνέικα, Ζουνέκα και Πανταζέικα, στις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Διασταύρωση Γιαγκουδάκη, Μουρτίρα, Σιδηρέικα, Κουρέικα, Άγιος Ταξιάρχης και στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Καμιτσέλη, Πετρογούρνα, Ταράτσα, Αμαδάρη, Καπνός, Καλαμή και Κάμπος
 • στην Τ.Κ. Αργαλαστής (περιοχή Λεφοκάστρου) θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Ζάβαλη–Φτελιά-Αμυγδαλιές-Δέλτα Λεφοκάστρου, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Δρόμος Λεφοκάστρου μέχρι Διασταύρωση Στουρνάρι, στις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Παλιολία– Κάμπος Λεφοκάστρου–Αγ. Ευθυμία, στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Μυριοβρύτη–Καταμάχη–Μαρτίνη Κριθαριές, στις 18/8/2019 οι τοποθεσίες Μέγα Ρέμμα–Σκούλτσες–Τσουγκάνα-Κάμπος και στις 19/8/2019 οι τοποθεσίες Γούρνες–Ρόγγια-Βρυτσούλα- Παλιάλωνο-Ραζή,
 • στην Τ.Κ. Αργαλαστής (περιοχή Καλάμου-Πάου) θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Αϊ Σώστης–Κάτω Κόκκινος-Καλογριά-Δεξαμενή, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Τσιριβί τσιμέντα-Κοκκινόχωμα-Κορώνι-Παναγιά, στις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Κουτσουρδεϊκα-Αγ. Τριάδα, στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Μπελιάν–Γαλανός–Μάρμαρο-Κάμπος Καλάμου, στις 18/8/2019 οι τοποθεσίες Δουγάνη μέχρι δρόμο Καλάμου-Ζαμπάτης και στις 19/8/2019 οι τοποθεσίες Γήπεδο–Μοναστήρι Πάο-Μικρή Πάο
 • στην Τ.Κ. Αργαλαστής (περιοχές Μετοχίου και Χόρτου) θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Αη Γιάννης, Μετόχι, Πέτρα και Σατραζέμη, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Παγανιά, Δεξαμενή, Καρακολύθα και Κατσίκα, στις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Αγ. Γεώργιος, Χόρτο και Βαθειά Σπηλιά, στη 17/8/2019 οι τοποθεσίες Χασάν, Αγ. Στέφανος, Μορφές, Κατσάδα και Γλυμμένο, στις 18/8/2019 οι τοποθεσίες Μετόχι, Στουκογιάννη (Ρους) και Κλείτσα και στις 19/8/2019 οι τοποθεσίες Γλυμμένο και Χόρτο
 • στην Τ.Κ. Ξυνόβρυσης θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Ποτάμι, Κουτριά, Πίνακας και Ποτιστικά, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Ματαρόγκια, Ποτιστικά, Κερασιά και Θωμά, στις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Αγρικλήματα, Σαμάρι  και Νεράτζη, στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Συργιώτες, Κοκκινιά, Μπαλίν, Πλατανάκια και Κωστούλη και στις 18/8/2019 η τοποθεσία Ξυνόβρυση χωριό
 • στην Τ.Κ. Λαύκου (συνεργείο πρώτο), θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Μικρός Λαύκος και Χονδρή Άμμος, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Αχλαδούλια, Ζώταλη και Χούνες, στις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Άγιος Νικόλαος, Αδάμ, Συκιά Σαρηγιάννη και Ντουγάνη και στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Γόβρη, Λογγάρι, Μπόλιαρι και Ζόκαλι
 • στην Τ.Κ. Λαύκου (συνεργείο δεύτερο), θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Περδικού και Κουκουλέικα, στις 14/8/2019 η τοποθεσία Αγ. Απόστολος, στις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Γενάτη, Μαραθιάς, Ψευδολιά και Ταμπούρια, στις 17/8/2019 η τοποθεσία Δαφνί και στις 18/8/2019 η τοποθεσία Ξηρόκαμπος
 • στην Τ.Κ. Μηλίνας θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Σιμώτες και Κλεισούρι, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Κλεισούρι και Μουρκούρη, στις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Άγιος Ανδρέας, Λογγάρι και Γλας, στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Βαλτούδι και Αγρίδι και στις 18/8/2019 οι τοποθεσίες Κυδωνιές και Καλάμι
 • στην Τ.Κ. Νεοχωρίου (συνεργείο πρώτο), θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 η τοποθεσία Στρογγυλό, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Αχλαδίτσα και Ζερβόχια, στις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Παλιοχώραφο και Αγία Παρασκευή, στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Καντίλια και Άγιος Ιωάννης και στις 18/8/2019 οι τοποθεσίες Χούργια, Πύργος και Στουρνάρι
 • στην Τ.Κ. Νεοχωρίου (συνεργείο δεύτερο), θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 η τοποθεσία Πλάκα, στις 14/8/2019 η τοποθεσία Πλάκα, στις 16/8/2019 η τοποθεσία Άγιος Δημήτριος, στις 17/8/2019 η τοποθεσία Άγιος Δημήτριος και στις 18/8/2019 οι τοποθεσίες Κοκκινόπετρα και Καλιφτέρη
 • στην Τ.Κ. Αφετών θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Ράχη, Παλιάλωνα, Χατζηγιάννη, Άγιος Ηλίας, Αμποβός και Κόρακας, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Καλαρίτες, Παλιάμπελο, Αλπάκια, Γκρέμαν και Κόρακας, τις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Τσαγκαράκι, Παναγία, Μπεκίρ Ρέμα, Πλορίκια, Μαύρη Λάκα και Ψωνίση και στη 17/8/2019 οι τοποθεσίες Σταυρός, Γούβα, Ρόγγια, Καλαβρού και Προσήλια
 • στην Τ.Κ. Βυζίτσας θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 η τοποθεσία Βυζίτσα (χωριό), στις 14/8/2019 η τοποθεσία Σταυρός, στις 16/8/2019 οι τοποθεσίες Λουπούτια και Κουτούπια, στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Αγία Μαρίνα και Αργυρέικα και στις 18/8/2019 οι τοποθεσίες Παπαγιαννέικα, Του Κούκου τον Πλάτανο
 • στην Τ.Κ. Πινακατών θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 η τοποθεσία Καρδασάκι  στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Τσαρχάκι και Αγρέπου, στις 16/8/2019 η τοποθεσία Γαλατσίδα, στις 17/8/2019 η τοποθεσία Ρέματα, στις 18/8/2019 η τοποθεσία Βελανιδιά και στις 19/8/2019 οι τοποθεσίες Αναστασέικα και Τσαρχάκια
 • στην Τ.Κ. Μηλεών (συνεργείο πρώτο) θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 η τοποθεσία Πετράλωνα, στις 14/8/2019 η τοποθεσία Σαΐτα, στις 16/8/2019 η τοποθεσία Πουρνάρες, στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Πουρνάρες και Κορομηλάδες, στις 18/8/2019 οι τοποθεσίες Παλάτια, Ταράτσες και Σταυροδρόμι, στις 19/8/2019 οι τοποθεσίες Ξυλοφάι και Πατλάκια και στις 20/8/2019 οι τοποθεσίες Μάνεση, Σωτήρα και Μπούρλιακας,
 • στην Τ.Κ. Μηλεών (συνεργείο δεύτερο) θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 η τοποθεσία Μπούφα, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Μπούφα και Κακραγές, στις 16/8/2019 η τοποθεσία Σχοινιά, στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Σουρβατσάκια και Παλάτια, στις 18/8/2019 οι τοποθεσίες Άγιος Ιωάννης και Άγιοι Ανάργυροι, στις 19/8/2019 οι τοποθεσίες Πεζούλια και Άγιος Νικόλαος και στις 20/8/2019 οι τοποθεσίες Αγία Μαρίνα και Αγούλαρος,
 • στην Τ.Κ. Μηλεών (συνεργείο τρίτο – Καλών Νερών) θα ψεκαστούν στις 13/8/2019 οι τοποθεσίες Σαΐτες, Βλαχιώτη και Καλά Νερά, στις 14/8/2019 οι τοποθεσίες Νοσοκομείο και Κοκκινόπετρες, στις 16/8/2019 η τοποθεσία Κοκκινόπετρες, στις 17/8/2019 οι τοποθεσίες Αβούλαρος και Κοκκινόπετρες, στις 18/8/2019 οι τοποθεσίες Ράχη και Σφαγεία, στις 19/8/2019 οι τοποθεσίες Εβδομήντα και Σπηλιά και στις 20/8/2019 οι τοποθεσίες Τρύπες, Τρατσέρα και Πεζούλια,

Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα με προβλεπόμενη συνολική διάρκεια οκτώ (8) ημερών

Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβασης τοπικά της θερμοκρασίας αέρα άνω των 28ο C ή επικράτησης ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή του ψεκασμού κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας .

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών  του προγράμματος  δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας  σύμφωνα με το 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να μεριμνήσουν για την προσπελασιμότητα των περιφραγμένων ελαιοκτημάτων τους στα συνεργεία ψεκασμού και την κοπή των ζιζανίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε όλα τα ελαιοκτήματα (μη συμπεριλαμβανομένων των ενταγμένων στη βιολογική γεωργία).

Επίσης οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από τις παραπάνω ψεκαζόμενες περιοχές.

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση