Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς
Δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

Δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

Με βάση την αξιολόγηση των ποσοτικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του δακοπληθυσμού, που προέκυψαν από τις πληροφορίες του αναρτημένου δικτύου δακοπαγίδων (αριθμό ακμαίων, αναλογία υ και αναπαραγωγική ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων) σε συνδυασμό με το στάδιο ς του ελαιόκαρπου και τις επικρατούσες – αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοα, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα περιβάλλοντος) κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική του δάκου της ελιάς και δόθηκε εντολή διενέργειας δολωματικού ψεκασμού στον ανάδοχο εργολάβο.

Ειδικότερα, κατ΄εντολή και υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας  της Σ διενεργείται δολωματικός ψεκασμός για την του δάκου της ελιάς από τους παρακάτω αναδόχους εργολάβους:
α) «Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου – Β. Σποράδων», σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω περιοχές/ τοποθεσίες και ημερομηνίες εφαρμογής, ήτοι:
• στην Τ.Κ. Αργαλαστής θα ψεκαστεί στις 25/6/2019 η τοποθεσία Πάο και
• στην Τ.Κ. Σέσκλου θα ψεκαστεί στις 26/6/2019 η περιοχή Χρυσή Ακτή Παναγιάς

Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα με προβλεπόμενη συνολική διάρκεια μίας (1) ημέρας

β) Χατζηγεωργίου Τιμολέων, σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω περιοχές/ τοποθεσίες και ημερομηνίες εφαρμογής, ήτοι:

• στη Δ.Κ. Σούρπης (συνεργείο πρώτο), θα ψεκαστούν από τις 25/6/2019 έως και τις 30/6/2019 με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τοποθεσίες: Ταγάνια, Χαλατσαίικα, Αρλαπάνος, Χαρδαλούπα, Πηγάδια Αγίου Γεωργίου, Κακόρεμμα, Βρύση – Ματαράγκα και Ελίτσα

• στη Δ.Κ. Σούρπης (συνεργείο δεύτερο), θα ψεκαστούν από τις 25/6/2019 έως και τις 30/6/2019 με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τοποθεσίες: Αγία Τριάδα, Δροσόπουλο – Πλαγιά, Φραγκαίικα – Πλαγιά, Τσούκα – Πλαγιά και Δρυμωνιταίικα

• στη Δ.Κ. Σούρπης (συνεργείο τρίτο), θα ψεκαστούν από τις 25/6/2019 έως και τις 28/6/2019 οι τοποθεσίες Παραλία και

• στην Τ.Κ. Πτελεού θα ψεκαστούν από τις 26/6/2019 έως και την 1/7/2019, οι παρακάτω περιοχές: Απόσκιο, Μπρινιώτισσα, Πουρναρέικο.

• στην Τ.Κ. Αγ Θεοδώρων, θα ψεκαστούν από τις 26/6/2019 έως και την 1/7/2019 με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τοποθεσίες: Τρύπες, Άγιος Παντελεήμονας, Κουβελά, Όρνιο, Παλιογκορτσιά, Άγιος Νικόλαος, Τραγάνα, Πέτρα, Βαθύρεμμα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Απόστολος, Γιαμάδες, Αμπέλια και Αερογέφυρα

• στην Τ.Κ. Πτελεού θα ψεκαστεί από τις 26/6/2019 έως και τις 28/6/2019, η περιοχή της Γαύριανης.

Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα με προβλεπόμενη συνολική διάρκεια έξι (6) ημερών

Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβασης τοπικά της θερμοας αέρα άνω των 28ο C ή επισης ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή του ψεκασμού κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους ς σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να μεριμνήσουν για την προσπελασιμότητα των περιφραγμένων ελαιοκτημάτων τους στα συνεργεία ψεκασμού και την κοπή των ζιζανίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε όλα τα ελαιοκτήματα (μη συμπεριλαμβανομένων των ενταγμένων στη βιολογική γεωργία).

Επίσης οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από τις παραπάνω ψεκαζόμενες περιοχές.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση