Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ »  Διάθεση στην Ελληνική αγορά μη εγκεκριμένου (πλαστού) φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 Διάθεση στην Ελληνική αγορά μη εγκεκριμένου (πλαστού) φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 Διάθεση στην Ελληνική αγορά μη εγκεκριμένου (πλαστού) φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. και Σποράδων ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων ότι διαπιστώθηκε η διάθεση στην Ελληνική αγορά μη εγκεκριμένου (πλαστού) φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το όνομα «ENVOKE 75WG», που φέρει πλαστή Ελληνική ετικέτα. Το προϊόν δεν έχει λάβει κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, παρόλα αυτά στην ετικέτα του σκευάσματος αναφέρεται ότι έχει δήθεν «Ημερομηνία Ισχύος Άδειας: 27/08/2019 – 25/08/», το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το εν λόγω σκεύασμα είναι μη εγκεκριμένο, αγνώστου σύστασης.

ια τους λόγους αυτούς δεν επιτρέπεται η κατοχή, εμπορία, μεταφορά και χρήση του ανωτέρω σκευάσματος.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 ( Α ́8), όπως ισχύει, όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη Χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά του έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) . Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης () ή επιστρέφονται στο κράτος − μέλος αποστολής.

Τέλος, σύμφωνα με το 10του ν.4036/2012, για τις ανωτέρω παραβάσεις προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις.

Επισυνάπτεται φωτογραφία του μη εγκεκριμένου (πλαστού) φυτοπροστατευτικού προϊόντος, συσκευασίας 100 gr, για την υποβοήθηση στην αναγνώριση του εν λόγω μη εγκεκριμένου προϊόντος.

"Αλιεύοντας" την είδηση