Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Διαγωνισμός παγιδοθεσίας του προγράμματος δακοκτονίας
Διαγωνισμός παγιδοθεσίας του προγράμματος δακοκτονίας

Διαγωνισμός παγιδοθεσίας του προγράμματος δακοκτονίας

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στo πλαίσιo του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες ς & Σποράδων».

Η αριθ.698/2015 της ς Επιτροπής Θεσσαλίας περί ς:

α) αποτελεσμάτων ως προς την υποβολή προσφορών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες ς & Σποράδων» (διακήρυξη3/2015) και

β) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη συνέχεια και ολοκλήρωση του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες & Σποράδων» (διακήρυξη3/2015)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι ο ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες & Σποράδων» Προκήρυξη αριθ. 3/2015 ΑΔΑ: 6Λ6Δ7ΛΡ-ΓΥΟ, απέβη άγονος και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Θεσσαλίας η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετικής ή απευθείας ανάθεσης) με τους ίδιου όρους που αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης της ως άνω αριθ. 3/2015 προκήρυξης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την Τρίτη 23-6-2015 και ώρα 10:00, φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους του τεύχους της διακήρυξης της ως άνω προκήρυξης αριθ. 3/2015 προκειμένου να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Οι φάκελοι προσφορών θα ανοιχτούν από την αρμόδια Διαγωνισμού την ίδια ημερομηνία και ώρα ενώπιον των προσφερόντων και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάδειξης του μειοδότη με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Η συγκεκριμένη διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.pthes.gov.gr\εφημερίδα της Υπηρεσίας \ Διακηρύξεις-Προκηρύξεις και αντίγραφο διατίθεται από την Υπηρεσία μας.

Ο προσφέρων πρέπει επιπλέον να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι, στην περίπτωση που ανακηρυχτεί μειοδότης θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που προβλέπονται από την 3/2015 σχετική προκήρυξη ΑΔΑ: 6Λ6Δ7ΛΡ-ΓΥΟ, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για το οποίο θα ενημερωθεί από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση