Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Δεκαετής δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου
Δεκαετής δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου

Δεκαετής δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου

Μετά από διαπραγματεύσεις πολλών μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε σήμερα 10ετή δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου και την προστασία του περιβαλλοντικού και οικονομικού πλούτου της περιοχής.

Η Διακήρυξη της ς «MedFish4Ever», απτό παράδειγμα της επιτυχούς ς γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζει λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα 10 χρόνια με βάση φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους.

Πάνω από 300.000 άτομα απασχολούνται άμεσα σε αλιευτικά σκάφη στη Μεσόγειο, ενώ πολύ περισσότερες έμμεσες εξαρτώνται από τον κλάδο αυτό.

Η διακήρυξη υπεγράφη από τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων των χωρών που βρίσκονται τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια ακτογραμμή της Μεσογείου.

Με την υπογραφή της διακήρυξης, το ζήτημα αποκτά διάσταση και παύει πλέον να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε τεχνικό μόνον επίπεδο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας που ξεκίνησε με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κατάνια της Σικελίας τον Φεβρουάριο του 2016.

Ο επίτροπος Καρμένου Βέλα, αρμόδιος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα γράφουμε ιστορία. Με την υπογραφή της Διακήρυξης της ς «MedFish4Ever», επιβεβαιώνουμε την πολιτική μας βούληση για ουσιαστικές δράσεις: στην αλιεία και σε άλλες δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο στους αλιευτικούς πόρους, στη γαλάζια οικονομία, στην κοινωνική ένταξη και στην αλληλεγγύη μεταξύ των βόρειων και των νότιων ακτών της Μεσογείου. Ελπίζω ότι η διακήρυξη αυτή θα είναι καθοριστική για την εξασφάλιση ενός καλύτερου τος για τους αλιείς, για τις παράκτιες κοινότητες και για τους αλιευτικούς μας πόρους.»

Τα υπογράφοντα μέρη δεσμεύτηκαν ως προς τα εξής:

-να μεριμνήσουν ώστε, έως το 2020, όλα τα κύρια μεσογειακά αποθέματα να αποτελούν αντικείμενο συλλογής δεδομένων και επιστημονικής αξιολόγησης σε τακτική βάση. Ιδίως οι αλιείς μικρής κλίμακας θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για να εμπλουτιστεί η επιστημονική γνώση·

– να καταρτίζουν πολυετή σχέδια διαχείρισης για όλους τους βασικούς τύπους αλιείας. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή με την πρότασή της για ένα πολυετές σχέδιο αλιείας όσον αφορά τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική·

-να εξαλείψουν την παράνομη αλιεία έως το 2020, μεριμνώντας ώστε όλα τα κράτη να διαθέτουν νομικό πλαίσιο και τις απαραίτητες ικανότητες σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, για να πληρούν τις υποχρεώσεις ελέγχου και επιθεώρησης που υπέχουν. Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) θα είναι επικεφαλής της προσπάθειας δημιουργίας εθνικών συστημάτων ελέγχου και επιβολής κυρώσεων·

-να στηρίζουν τη βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια μικρής κλίμακας, εξορθολογίζοντας τα συστήματα χρηματοδότησης τοπικών σχεδίων, όπως η αναβάθμιση στόλων με τεχνικές και αλιευτικά εργαλεία χαμηλού περιβαλλοντικού αντικτύπου, η κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή των αλιέων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση της διακήρυξης θα καταστεί δυνατή εφόσον συμμετάσχουν στη διαδικασία οι αλιείς – άνδρες και γυναίκες –, οι παράκτιες κοινότητες, η κοινωνία των πολιτών, ο κλάδος της αλιείας σε όλες του τις εκφάνσεις (επαγγελματική, μικρής κλίμακας, ερασιτεχνική και ψυχαγωγική αλιεία), καθώς και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και η (ΓΕΑΜ).

Η σημερινή διακήρυξη αποτελεί μία ακόμη συμβολή της ΕΕ στις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχος 14: «Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο τη βιώσιμη »).

Ιστορικό

Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι μια μοναδική θαλάσσια λεκάνη με μακρά ακτογραμμή και έναν αλιευτικό κλάδο που δίνει δουλειά σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους. Το 80% των στόλων ανήκει σε αλιείς μικρής κλίμακας (με σκάφη κάτω των 10 μέτρων) οι οποίοι αλιεύουν το ένα τέταρτο του συνόλου των αλιευμάτων. Αυτές οι βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς τα ιχθυαποθέματα της Μεσογείου συρρικνώνονται: γύρω στο 90% των εκτιμώμενων αποθεμάτων υφίστανται υπερεκμετάλλευση. Η επισιτιστική ασφάλεια, τα μέσα βιοπορισμού και η σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η σημερινή διακήρυξη είναι αποτέλεσμα της λεγόμενης διαδικασίας της Κατάνιας, την οποία ξεκίνησε ο Επίτροπος Βέλα, πέρυσι τον Φεβρουάριο, με στόχο την εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη γραμματεία της ΓΕΑΜ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες. Σημαντικά ορόσημα ήταν η πρώτη διάσκεψη των υπουργών Αλιείας των χωρών της Μεσογείου τον Απρίλιο του 2016, η ετήσια γενική συνέλευση της ΓΕΑΜ τον Ιούνιο του 2016 και η συνεδρίαση μεταξύ των συνόδων της γενικής συνέλευσης της ΓΕΑΜ τον Σεπτέμβριο του 2016.

Στην υπουργική διάσκεψη της Μάλτας «MedFish4Ever» εκπροσωπήθηκαν τα ακόλουθα μέρη: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 8 κράτη μέλη (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, , Κροατία, Ελλάδα, Κύπρος), 7 τρίτες χώρες (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, , Αλβανία, Μαυροβούνιο), ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της ΕΕ για τη Μεσόγειο.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση