Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Αποφάσεις ένταξης σε δράσεις εναλλακτικής καταπολέμησης ζιζανίων
Αποφάσεις ένταξης σε δράσεις εναλλακτικής καταπολέμησης ζιζανίων

Αποφάσεις ένταξης σε δράσεις εναλλακτικής καταπολέμησης ζιζανίων

Η Γενική Γρμμτεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξέδωσε την υπ' αριθ. 8739/8-10-2018 ένταξης για την 1η πρόσκληση της ς 10.1.07 «Εναλλακτική στους ορυζώνες» και την υπ' αριθ. 8740/8-10-2018 ένταξης για τη 2η πρόσκληση της ς 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων ()» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα:
 στη Δράση 10.1.07 εντάχθηκαν 846 δικαιούχοι με συνολική ενταγμένη έκταση 105.436,7 στρέμματα και συνολική Δημόσια Δαπάνη στην πενταετία 11.070.853,50€.
 στη Δράση 10.1.08 εντάχθηκαν 3.468 δικαιούχοι με συνολική ενταγμένη έκταση 67.929,1 στρέμματα και συνολική Δημόσια Δαπάνη στην πενταετία 16.143.569,04 €.

Οι δικαιούχοι των παραπάνω δράσεων εντάσσονται για πέντε έτη, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 και η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως, σε δύο το πολύ δόσεις, μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων και την δι των προβλεπόμενων ελέγχων.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για την έκδοση της απόφασης ένταξης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το οποίο θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

"Αλιεύοντας" την είδηση