Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Αναγκαίος ο συνολικός διάλογος για τον αγροτικό χώρο
Αναγκαίος ο συνολικός διάλογος για τον αγροτικό χώρο

Αναγκαίος ο συνολικός διάλογος για τον αγροτικό χώρο

Στην αρχή μιας νέας εβδομάδας, μετά το τριήμερο των κινητοποιήσεων των αγροτών που έφθασαν και στην πρωτεύουσα, ο συνολικός διάλογος για τον αγροτικό χώρο αναδεικνύεται όλο και πιο επιτακτικό ζητούμενο. Οι Οικολόγοι Πράσινοι διατύπωσαν ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, με απόφαση του Πανελλαδικού Συμβουλίου για το ασφαλιστικό, τις προτάσεις τους για τους άξονες αυτού του διαλόγου. Είναι ευχάριστο που στη βελτιωμένη πρόταση του Υπουργείου για το αγροτικό φαίνεται ότι οι απόψεις αυτές γίνονται κατά βάσει αποδεκτές.

Συγκεκριμένα: Οι Οικολόγοι Πράσινοι

 1. Συμφωνούν μεν με την προοπτική διαμόρφωσης ενιαίου συστήματος διαχείρισης του Ασφαλιστικού τομέα από ένα Ταμείο, ώστε να επιτευχθεί η αρχή της ενιαίας κοινωνικής ασφάλισης, τονίζουν όμως ότι μεταβατικά είναι δικαιότερη και αποτελεσματικότερη η ύπαρξη μικρού όμοιο-επαγγελματικού αριθμού Ασφαλιστικών Ταμείων και σίγουρα του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (με τον κοινωνικό και προνομιακό του χαρακτήρα), χωρίς να υπάρχουν στο κάθε τομέα διαχείρισης τους διαφορετικές διαχειριστικές επιλογές.

Ζητούν επιπλέον την εφαρμογή του «εργόσημου» τόσο στις αγροτικές εργασίες αλλά και για τους αγρότες που παρότι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις ς παραμένουν σε επαγγελματική ενεργητικότητα, ως κίνητρο για να μην μετατραπούν από εισφορο-καταβάλλοντες σε λαμβάνοντες – συνταξιούχους

Σε σχέση με τις προτείνουν, να μην επιβαρυνθούν με καμία αύξηση των εισφορών τους νέοι αγρότες και οι μικροί καλλιεργητές.

 1. Ζητούν επείγουσα ουσιαστική παρέμβαση στον αγροτικό τομέα, με το να προωθηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές και να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι στην με στόχο:
 •  τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας,
  
 •  την προστασία των μέσων αγροτικής παραγωγής (χρήση γης & νερού, αυτόχθονες )
  
 •  την αναστροφή της καταστροφικής ηλικιακής κατανομής των αγροτών,
  

μέσα από ένα συνολικό μακροπρόθεσμο σχέδιο βιώσιμης ευημερίας που θα βασίζεται σε:

· ενίσχυση της κατάρτισης και δια βίου ς των αγροτών αλλά και της συνεργατικής αντίληψης και παιδείας,

· ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας και υποστήριξη των αγροτών

· εμπορία αγροτικών προϊόντων από αγρότες ( Αγροτών-δημοπρατήρια)

· στήριξη συλλογικών δραστηριοτήτων (Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, ΚοινΣΕπ)

· στήριξη της αγροτικής ς μέσα από θεσμούς και χρηματοπιστωτικά εργαλεία της κοινωνικής & αλληλέγγυας Οικονομίας

· τη στήριξη της νησιωτικής και ορεινής παραγωγής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους

Οι Οικολόγοι Πράσινοι αναγνωρίζουν ότι το να είναι κάποιος επαγγελματίας και ειδικότερα νέος γεωργός στη χώρα μας σήμερα είναι πολύ δύσκολο, και το γεγονός αυτό έχει επικίνδυνες συνέπειες για την παραγωγική βάση της χώρας μας και την αναζήτηση βιώσιμων προοπτικών για το μέλλον.

Μέσα από την κοινοβουλευτική τους παρουσία αλλά και τη συμμετοχή τους στην Κυβέρνηση και τη δουλειά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, επιχειρούν να συμβάλλουν συμπληρωματικά στα κρίσιμα ζητήματα για τον αγροτικό χώρο, την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και τον βιώσιμο καθορισμό των μόνιμων βοσκότοπων για τη .

Ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά: «Η στείρα πολιτική εκμετάλλευση των αγροτικών κινητοποιήσεων από το όποιο πολιτικό κόμμα δεν μπορεί να προσφέρει καμία ουσιαστική λύση. Το ζητούμενο παραμένει ένας ανοιχτός και γόνιμος διάλογος για ένα ολοκληρωμένο παράλληλο πρόγραμμα για τον αγροτικό χώρο, με βιώσιμο χαρακτήρα για την οικονομία της χώρας, τις μελλοντικές γενιές και το ».

"Αλιεύοντας" την είδηση