Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΓΡΟΤΙΚΑ / ΓΥΝΑΙΚΑ - ΠΑΙΔΙ / Ένταξη των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών στα οικονομικά μέτρα στήριξης
Ένταξη των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών στα οικονομικά μέτρα στήριξης

Ένταξη των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών στα οικονομικά μέτρα στήριξης

Ζητά με ερώτησή του ο βουλευτής Ν. Μαγνησίας Αθανάσιος Λιούπης

Την απόδοσης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω Covid 19 στα εργαζόμενα μέλη των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών, που είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους, είτε υπάγονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις, την ένταξη των εν λόγω Συνεταιρισμών στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη λήψη μέτρων για την ενδυνάμωσή τους ζητά με ερώτησή του ο βουλευτής Ν. Μαγνησίας  Αθανάσιος Λιούπης από τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, ο βουλευτής επισημαίνει στην ερώτησή του ότι στο Νομό Μαγνησίας δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 10 Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις συλλογικού χαρακτήρα αποτελώντας παράδειγμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αξιοποιούν τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, τη διατροφική πολιτισμική μας κληρονομιά, τις τοπικές παραδόσεις μας, προσφέροντας υπηρεσίες με εξαιρετικά ποιοτικά αποτελέσματα, στηρίζοντας την ύπαιθρο και τις απομακρυσμένες περιοχές της.

Οι τοπικοί Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ασχολούνται κυρίως με τη μεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων αναδεικνύοντας ευρεία σειρά προϊόντων διατροφής, υπηρεσιών εστίασης, υπηρεσίες αγροτουρισμού με μικρά καταλύματα – ξενώνες, ενώ σε μικρότερη κλίμακα δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ειδών οικοτεχνίας – χειροτεχνίας.

Οι Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Μαγνησίας ανήκουν στις επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους έχει υποστεί πλήγμα από την πανδημία του Covid 19 και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της. Όσοι από αυτούς δραστηριοποιούνται σε αγροτουριστικούς ξενώνες ή καταστήματα εστίασης ανέστειλαν πλήρως τη λειτουργία τους, από τις 13/3/2020 .

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησής μας για την ανακούφιση των πληγέντων φορέων από την πανδημία, με την από 30-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ, παρά το γεγονός ότι οι αντίστοιχοι ΚΑΔ εντάχθηκαν στις διατάξεις για την απόδοση οικονομικής ενίσχυσης από την Πολιτεία προκύπτουν προβλήματα με την ενίσχυση των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών και των μελών τους, λόγω της νομικής τους μορφής και του τρόπου απασχόλησης των εργαζομένων.

Με βάση την ενημέρωση που είχα από τους Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ δεν προβλέπεται να χορηγηθεί στις εργαζόμενες αυτών των συνεταιρισμών, παρόλο που ο ΚΑΔ του συνεταιρισμού συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ, λόγω του ιδιότυπου τρόπου απασχόλησης των γυναικών στους συνεταιρισμούς αυτούς, όπου δεν υφίσταται μόνιμη εξαρτημένη σχέση εργασίας μεταξύ του φορέα -εργοδότη και του μέλους-εργαζόμενου. Επομένως, καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή σας, καθώς δεν ελήφθησαν έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις λόγω του ιδιαίτερου τρόπου φορολόγησής τους.

Σας επισημαίνω, ότι στους Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς προσφέρουν την εργασία τους τα ίδια τα μέλη τους, δηλαδή αγρότισσες της περιοχής. Οι γυναίκες αυτές απασχολούνται περιστασιακά στους συνεταιρισμούς, είναι μέλη τους και αμείβονται για την απασχόλησή τους με απόδειξη δαπάνης από το συνεταιρισμό. Οι αμοιβές που λαμβάνουν για την εργασία που παρέχουν είναι ανεξάρτητες από τυχόν κέρδη ως μέλη του συνεταιρισμού. Εντάσσονται για τη φορολόγησή τους στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και ως εκ τούτου το ευκαιριακό αυτό εισόδημα φορολογείται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4172/20, σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις (ΠΟΛ.1047/12.2.2015).

Ακόμα και στις περιπτώσεις, όπου έχει ανασταλεί πλήρως η δραστηριότητα του συνεταιρισμού (περιπτώσεις ξενώνων και εστίασης) και ο φορέας έχει προχωρήσει έγκαιρα σε δήλωση αναστολής λειτουργίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, οι εργαζόμενες γυναίκες των συνεταιρισμών, δεν λαμβάνουν την αποζημίωση που προβλέπεται για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, δυσκολεύονται λόγω του αυστηρού πλαισίου να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και να εξασφαλίσουν την ένταξη τους σε αυτά.

Επειδή η αναφερθείσα εξαίρεση των συγκεκριμένων γυναικών εργαζομένων-μελών των συνεταιρισμών δεν έχει – εκ παραδρομής – προβλεφθεί μέχρι σήμερα στο πλήθος των ΠΝΠ που έχουν εκδοθεί για το σκοπό αυτό.

Επειδή η πανδημία του Covid 19 θα συνεχίσει να πλήττει τους Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, καθώς ο τουρισμός, η εστίαση και οι κοινωνικές εκδηλώσεις επέφεραν σημαντικά έσοδα αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα παραδοσιακά προϊόντα και την ελληνική φιλοξενία.

Επειδή οι Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί απασχολούν γυναίκες σε όλες τις περιοχές του Νομού Μαγνησίας στήριζοντας την ελληνική ύπαιθρο παρέχοντας εισόδημα και υποστήριξη στην Ελληνίδα αγρότισσα.

Επειδή γνωρίζω το προσωπικό σας ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα αλλά και της Κυβέρνησής μας συνολικά για την στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Επειδή αναζητούμε στρατηγικές με κοινωνική ευαισθησία, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνέπειες της κρίσης, να αυξηθεί η απασχόληση και να οργανωθεί η κοινωνική ευημερία των πολιτών με την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της τοπικής ανάπτυξης.

Είναι απολύτως αναγκαίο να διευθετηθούν τα προβλήματα απόδοσης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω Covid 19 στις αγρότισσες.

Κατόπιν των ως άνω,

Ερωτάσθε κύριoι Υπουργoί:

  1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για τη διευθέτηση των προβλημάτων απόδοσης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω Covid 19 στα εργαζόμενα μέλη των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών που είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους, είτε υπάγονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις;

  2. Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο κοινωνικό και οικονομικό ρόλο των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών θα προκρίνετε την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία;

  3. Προτίθεστε να λάβετε περαιτέρω μέτρα προστασίας για την ενδυνάμωση των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών;

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • #Καστελόριζο: Η Ελλάδα που αντιστέκεται… #Καστελόριζο - https://t.co/TuaQBjQmv3 -

  • Διαδικτυακή ημερίδα «Βιολογικές προσεγγίσεις μολυσματικών ασθενειών» #μολυσματικέςασθένειες - https://t.co/usTfIPB5UQ -

  • Σύλληψη 17χρονου στη Ν. Ιωνία με κάνναβη #ακατέργαστηκάνναβη - https://t.co/iKuNbshtIE -

"Αλιεύοντας" την είδηση