Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΓΥΝΑΙΚΑ - ΠΑΙΔΙ » Δράσεις προτεραιότητας για τα παιδιά-μετανάστες
Δράσεις προτεραιότητας για τα παιδιά-μετανάστες

Δράσεις προτεραιότητας για τα παιδιά-μετανάστες

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών-μεταναστών που φτάνουν στην ΕΕ, εκ των οποίων πολλά χωρίς τις οικογένειές τους. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η νομοθεσία των κρατών- μελών παρέχει ισχυρό πλαίσιο προστασίας, η πρόσφατη αύξηση στις αφίξεις έχει θέσει τα εθνικά συστήματα υπό πίεση και έχει αποκαλύψει και ελλείψεις. Για τον λόγο αυτό, σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει για την ενίσχυση της προστασίας όλων των παιδιών-μεταναστών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Ο πρώτος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά που πράγματι χρήζουν προστασίας θα την λαμβάνουν. Και πρέπει να δράσουμε τ. Αποτελεί ηθικό μας καθήκον και νομική ευθύνη μας.»

Ο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος πρόσθεσε: «Ένας στους τρεις αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη είναι παιδί. Τα παιδιά αποτελούν τους πλέον ευάλωτους μετανάστες και η εξασφάλιση της προστασίας τους από τη στιγμή που εγκαταλείπουν τις χώρες καταγωγής τους θα πρέπει να ενσωματωθεί στη μεταναστευτική πολιτική μας. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ολοκληρωμένη και ενισχυμένη απόκριση. Τόσο η Επιτροπή όσο και οι οργανισμοί της ΕΕ, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων.»

Η Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Βιέρα Γιούροβα δήλωσε: «Όταν μιλάμε για παιδιά-μετανάστες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι, κατά πρώτο και κύριο λόγο, πρόκειται για παιδιά. Τα παιδιά-μετανάστες, ιδίως όσα είναι ασυνόδευτα, πρέπει να υποστηρίζονται από επιτρόπους ή ανάδοχες οικογένειες, το νωρίτερο δυνατόν. Η ένταξη των παιδιών αυτών στην μας εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπορούν να επανέλθουν σε μια σταθερότερη ζωή.»

Η προστασία των παιδιών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών μέσω ς, καθοδήγησης, επιχειρησιακής υποστήριξης και χρηματοδότησης.

Μετεγκατάσταση και : περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων

Τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο όσο αφορά τη μετεγκατάσταση, καθώς καταγράφηκε νέο μηνιαίο ρεκόρ μετεγκατάστασης 2 465 επιπλέον ατόμων, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται τ σε 16 340. Εντούτοις, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες από όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η μετεγκατάσταση όλων των επιλέξιμων ατόμων εντός των επόμενων μηνών.

Όσον αφορά την επανεγκατάσταση, τα κράτη μέλη εξακολούθησαν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο, καθώς μέχρι στιγμής έχουν παράσχει ασφαλείς και νόμιμες οδούς σε 15 492 άτομα. Η σημερινή έκθεση περιλαμβάνει στοχευμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση της διαδικασίας μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Τον Μάρτιο επιτύχαμε νέο ρεκόρ μετεγκαταστάσεων. Αυτό αποτελεί έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης και επίδειξη υπευθυνότητας. Ήρθε πλέον η ώρα τα κράτη μέλη μας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους, όπως υπαγορεύει το πολιτικό, ηθικό και νομικό καθήκον τους. Καλώ τις χώρες που δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει σε τούτη την κοινή προσπάθεια να το πράξουν. Η μετεγκατάσταση όλων των επιλέξιμων ατόμων από την Ελλάδα και την Ιταλία εντός των επόμενων μηνών είναι απόλυτα εφικτή.
Παράλληλα, καταφέραμε να επανεγκαταστήσουμε πάνω από τα δύο τρίτα των 22 500 ατόμων στα οποία δεσμευτήκαμε να παράσχουμε ασφαλή και νόμιμη οδό τον Ιούλιο του 2015. Τα νέα είναι ευχάριστα. Ανταποκρινόμαστε στις δεσμεύσεις μας για τον επιμερισμό των ευθυνών με τρίτες χώρες όπως η Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λίβανος.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση