Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Ύψος διδάκτρων σε Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς σταθμούς
Ύψος διδάκτρων σε  Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς σταθμούς

Ύψος διδάκτρων σε Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς σταθμούς

Για τη νέα χρονιά 2017-2018

Το ύψος των διδάκτρων για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά καλείται να εγκρίνει την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου.

Η εισήγηση της υπηρεσίαας της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ για τα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της επιχείρισης έχει ως εξής:

“Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους της και εφόσον θα υπάρχουν κενές θέσεις βάσει δυναμικότητας οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα αιτηθούν για συμμετοχή των παιδιών τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σταθμών μας. Ως εκ τούτου ήδη από τα τέλη Αυγούστου οπότε και γίνονται δεκτές οι αιτήσεις τόσο οι γονείς όσο και οι υπεύθυνοι των δομών θα πρέπει να γνωρίζουν το κόστος συμμετοχής.

Για τους μη επιδοτούμενους από την γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή σε έναν από τους τέσσερις παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, αν υπάρχουν κενές θέσεις βάσει της δυναμικότητας της δομής οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί από τους δικαιούχους από την ΕΕΤΑΑ, εισηγούμαστε τα παρακάτω τιμολόγια:

Α. ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ

0,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ

40,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ

55,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ

70,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ

90,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ

105,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ

120,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ

145,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ

160,00

ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ)

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ

0+ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ

20+ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ

40+ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ

55+ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ

75+ΤΑΜΕΙΟ

ΓΟΝΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ

0,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ

40,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ

55,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ

70,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ

90,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ

105,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ

120,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ

145,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ

160,00

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΑ ΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΝΑΣ Ή ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

0,00

Η λειτουργία των παιδικών σταθμών θα διακόπτεται το μήνα Αύγουστο και τις εορτές από την παραμονή Χριστουγέννων μέχρι και τις 6/1 και το Πάσχα από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία των σταθμών ακoλουθώντας τους όρους που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Επίσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους του συμφωνητικού.
Οι γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες προς διευκόλυνσή τους.
1) Η εξόφληση του τελευταίου διμήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή.
2) Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Μη καταβολή των διδάκτρων συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
3) Για τον υπολογισμό των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς, στην προκειμένη περίπτωση από το αντίγραφο της ς δήλωσης οικονομικού έτους 2016, που έχουν υποχρέωση να καταθέσουν οι γονείς. Από το παραπάνω εισόδημα αφαιρείται το ετήσιο ποσό του ενοικίου ή του στεγαστικού δανείου που οι γονείς για κύρια κατοικία της οικογένειας όπως επίσης και το ετήσιο ποσό δόσεων για την αγορά Α' κατοικίας.
4) Για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων ποσών από γονείς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν κάθε φορά

Επιπλέον, ισχύουν οι εξής ειδικές ρυθμίσεις:

Για το σχολικό λεωφορείο προτείνεται για όλους χωρίς διάκριση και χωρίς καμία έκπτωση το που έχει οριστεί δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του και δεν συμψηφίζεται με το ποσό των ταμείων.
Για το δεύτερο μιας οικογένειας που φιλοξενείται στους σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ η έκπτωση είναι στο ποσό των διδάκτρων 20% και για το τρίτο που φιλοξενείται η έκπτωση είναι 30%
Για τις πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα η έκπτωση είναι 30% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, που θα προκύψει, αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθμό της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ
Για οικογένειες όπου ο ένας γονιός είναι άτομο με αναπηρία η έκπτωση είναι 20%. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι άτομα με αναπηρία η έκπτωση είναι 30 %.
Για τους σταθμούς όπου δεν παρέχεται μεσημβρινή σίτιση θα πραγματοποιείται έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαμβάνεται και αυτή υπόψη.
Η κατηγορία διδάκτρων ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ ισχύει για τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.
Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καταβάλλονται από τον ΟΤΕ, ΟΣΕ, , ΑΓΕΤ, 3Ε, ΤΡΑΠΕΖΕΣ υπολογίζονται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δηλ. όπως στις περιπτώσεις των γονέων μισθωτών χωρίς ταμεία.
Το Δ.Σ αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων για ειδικά κοινωνικά περιστατικά.
Όταν με υπαιτιότητα της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ δε λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί και της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ για κάποιες μέρες (π.χ. απεργία) δεν θα πραγματοποιείται καταβολή διδάκτρων για τις συγκεκριμένες ημέρες.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση