Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΠΟΛΙΤΙΚΗ » Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Μία εβδομάδα πριν από το τέλος του χρόνου, εκδόθηκαν και οι τελευταίες 4 εγκύκλιοι με τις οποίες ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή των νέων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για πάνω από 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους στα ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ), καθώς και στα πρώην ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ-Τράπεζες) και το ταμείο των δημοσιογράφων (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Ειδικά για το νέο έτος, εκτιμάται ότι περίπου 50.000-60.000 ασφαλισμένοι όλων των ταμείων που θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2016, θα δουν τα απαιτούμενα όρια ηλικίας να αυξάνονται από 3 μήνες έως και 7 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για περίπου 30.000 ασφαλισμένους που θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τις 19 Αυγούστου έως και το τέλος του 2015, και οι οποίοι εγκλωβίζονται επίσης για αρκετά χρόνια.

Βάσει των διευκρινιστικών εγκυκλίων, για τα επόμενα έτη και έως το 2022 όπου πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος θα μπορεί να λάβει κάποιος με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας παράλληλα με την πραγματοποίηση 40 ετών ασφάλισης ή εναλλακτικά, τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση τουλάχιστον 15 ετών ασφάλισης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές και εμποροϋπάλληλοι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ θα δουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής τους να αυξάνονται έως και 7 έτη, οι μηχανικοί και γιατροί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ έως και 9 έτη και οι υπόλοιποι, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και ασφαλισμένοι στα πρώην ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών έως και 17 έτη.

Μεγάλοι χαμένοι, όπως άλλωστε περιγράφεται και στη γενική εγκύκλιο του ΙΚΑ και την αντίστοιχη του Δημοσίου, θεωρούνται μητέρες με ανήλικα τέκνα, που υπό προϋποθέσεις μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν στα 50, ασφαλισμένοι με 35ετία καθώς και ασφαλισμένοι που «κυνηγούσαν» το όριο ηλικίας για θεμελίωση μειωμένης σύνταξης. Ανατροπές έρχονται και για γονείς ή αδέλφια αναπήρων, που έως πρότινος μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 25 ή 35 ετών εργασίας ανά περίπτωση, αλλά χωρίς όριο ηλικίας, καθώς στο εξής θα γίνεται με τη συμπλήρωση του 55ου έτους. «Τέλος εποχής» έρχεται και για τη συνταξιοδότηση με 35ετία πριν από τα 60, καθώς σταδιακά αυξάνεται σε 40ετία στα 62.

Στις εγκυκλίους διευκρινίζεται επίσης, ότι στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης, επιβάλλεται επιπλέον ποινή 10% (πέραν της ισχύουσας) μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Επισημαίνεται δε, ότι για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον προβλέπεται η σχετική δυνατότητα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, απαιτούνται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και η πραγματοποίηση 15 ετών ασφάλισης.

Προσοχή: Τα ισχύοντα μέχρι τη 18η Αυγούστου 2015 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται σταδιακά έως τις 31/12/2021, για όσους ασφαλισμένους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Τα νέα όρια ηλικίας αποτυπώνονται στους πίνακες 1 και 2.

Ο πίνακας 1 έχει καταληκτικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 62ο και αφορά κατά κύριο λόγο συνταξιοδοτούμενους με διατάξεις 35ετίας και ο πίνακας 2 με καταληκτικό όριο ηλικίας το 67ο αφορά τους συνταξιοδοτούμενους με χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 35 ετών.

Οι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα από τον πίνακα στον οποίο υπάγονται με βάση τον συνολικό χρόνο ασφάλισής τους συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του νέου μεταβατικού ορίου ηλικίας όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, βάσει του προγενέστερου του 3ου Μνημονίου (ν. 4336/2015) νομοθετικού πλαισίου.

Πόσα επιπλέον χρόνια απαιτούνται μέχρι τη σύνταξη

ΟΑΕΕ: Ασφαλισμένος που το 2012 είχε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας του το 2016 θα λάβει τελικά σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών (πίνακας 1) και εφόσον έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για το έτος 2012, δηλαδή 37 έτη.

ΕΤΑΑ: Ασφαλισμένος του ΕΤΑΑ με ανάπηρο τέκνο συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης το 2017, οπότε, σύμφωνα με τον πίνακα 1, δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 57 ετών και 8 μηνών (δηλαδή το όριο ηλικίας που αντιστοιχεί στην ηλικία των 55 ετών το 2017).

• Ασφαλισμένη του ΤΣΜΕΔΕ με 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Συμπληρώνει το 60ό έτος το 2020, οπότε, σύμφωνα με τον πίνακα 2, θα συνταξιοδοτηθεί 65 ετών και 3 μηνών, μετά την 1/1/2022.

• Μηχανικός παράλληλα ασφαλισμένος στο Δημόσιο και στο ΤΣΜΕΔΕ συνταξιοδοτήθηκε από το Δημόσιο το 2011, όμως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εντός εξαμήνου από το ΤΣΜΕΔΕ. Συμπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ το 2012 και επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης, στα 60, τα οποία συμπληρώνει το 2016. Βάσει του πίνακα 1, θα συνταξιοδοτηθεί 60 ετών και 6 μηνών.

Η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 3% για κάθε έτος ηλικίας που υπολείπεται από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου.

Ειδικά Ταμεία (τράπεζες – ΔΕΚΟ): Μητέρα ασφαλισμένη στο πρώην ταμείο της ΕΤΕ πριν από την 1/1/1983 στις 18/8/2015 ήταν 49 ετών, είχε συμπληρώσει 23 έτη ασφάλισης και είχε κατά τον χρόνο αυτόν ανήλικο παιδί. Θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης (και του 52ου έτους της ηλικίας της). Πλέον, θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και τη συμπλήρωση 60 ετών και 2 μηνών της ηλικίας της (πίνακας 2), εφόσον έχει και ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου.

• Μητέρα με ανήλικο τέκνο, ασφαλισμένη στον ΤΑΠ-ΔΕΗ, που το 2012 έχει 25 έτη ασφάλισης και είναι 51 ετών κατοχύρωνε δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της ή μειωμένη με τη συμπλήρωση του 53ου. Η γυναίκα αυτή το 2015 είναι 54 ετών, οπότε μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας της (πίνακας 2) ή με μειωμένη σύνταξη το 2015.

• Ανδρας ασφαλισμένος στον ΤΑΠ-ΟΤΕ που στις 31/12/2015 είναι 58 ετών και έχει 33 έτη ασφάλισης θα θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης (με πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα από την ηλικία του, με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Εάν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017, θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 μηνών (πίνακας 1). Εναλλακτικά, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο και να συνταξιοδοτηθεί σε μικρότερη ηλικία.

 

 

πηγή:kathimerini.gr

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση