Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Απαγόρευση κυκλοφορίας από το πρωί της Δευτέρας -Τα έντυπα που απαιτούνται από αύριο για την μετακίνηση των πολιτών (PDF)
Απαγόρευση κυκλοφορίας από το πρωί της Δευτέρας -Τα έντυπα που απαιτούνται από αύριο για την μετακίνηση των πολιτών (PDF)

Απαγόρευση κυκλοφορίας από το πρωί της Δευτέρας -Τα έντυπα που απαιτούνται από αύριο για την μετακίνηση των πολιτών (PDF)

Ανλυτικός οδηγός γι τους

πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες τίθεται σε εφαρμογή από τις έξι το πρωί της Δευτέρας έως και τις έξι το πρωί της 6ης Απριλίου 2020.

Δείτε απευθείας τους τρόπους έκδοσης: Βεβαίωση εργαζόμενου | Αποστολή SMS | Συμπλήρωση εντύπου | Χειρογραφική Βεβαίωση – Ερωτήσεις και απαντήσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας (PDF) – Έντυπο βεβαίωσης κίνησης – οδηγίες προς τους πολίτες (PDF)

Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλο τρόπο επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

 • Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.
 • Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 • Μεταφορά σε λειτουργία υπηρεσίας προμηθειών πρώτων βοηθειών (supermarket, ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 • Μεταφορά στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 • Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
 • Μεταφορά σε τελετή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το νόμο ή τη μετάβαση των διαζευγμένων γονέων ή γονέων που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας των γονέων και των παιδιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδια ζώα, μεμονωμένα ή ανά δύο άτομα, με την τελευταία αυτή περίπτωση να απαιτείται απόσταση 1,5 μέτρων.

ια την μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια ( τύπος Α) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενονου, από τον ίδιο.

ια όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε ξεχωριστή κίνηση και μόνο αυτή (τύπος Β) , υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει την ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και το συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης

Σε κάθε μετακίνηση οι πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριο και την συμπληρωμένη βεβαίωση κίνησης (εκτυπωμένη ή χειρόγραφη) ή την επιβεβαίωση SMS, προκειμένου να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Πως εκδίδεται η έντυπη βεβαίωση κίνησης;

Πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπος Α)

Για την πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπος Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένη η ακόλουθη φόρμα:

Μεμονωμένες μετακινήσεις (Τύπος Β)

Για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπος Β), έχετε 3 επιλογές: SMS, εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, ή και χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

1. Αποστολή SMS

Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας SMS στο αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτίες:
 1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 2. Μεταφορά σε λειτουργία υπηρεσίας προμηθειών πρώτων βοηθειών (supermarket, ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 3. Μεταφορά στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
 5. Μεταφορά σε τελετή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το νόμο ή τη μετάβαση των διαζευγμένων γονέων ή γονέων που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας των γονέων και των παιδιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδια ζώα, μεμονωμένα ή ανά δύο άτομα, με την τελευταία αυτή περίπτωση να απαιτείται απόσταση 1,5 μέτρων.

Θα λάβετε ως απάντηση:

Μετακίνηση κενό Χ κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

2. Συμπλήρωση εντύπου

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να φέρετε μαζί σας μία από τις ακόλουθες ενότητες, κατά περίπτωση.

3. Χειρογραφη Βεβαίωση

Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Όνομα / Επίθετο
 2. Διεύθυνση Κατοικίας
 3. Λόγος μετακίνησης που εμπίπτει στις ανωτέρω επιτρεπόμενες κατηγορίες και τη διεύθυνση προορισμού
 4. Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση