Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Σύστημα τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης στον Δήμο Νότιου Πηλίου
Σύστημα τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης στον Δήμο Νότιου Πηλίου

Σύστημα τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης στον Δήμο Νότιου Πηλίου

Στην ορθο διαχείριση του πόσιμου νερού και στη συλλογή επαρκών τεχνικών δεδομένων, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος ς (EL08), καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, με συνεχείς ελέγχους επί πραγματικού χρόνου, προχωρά η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου.

Μάλιστα, σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, υπεγράφη η σύμβαση ύψους 2.990.198,00€ με το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΑΚΑΤΤ Α.Ε.»   νσταντίνο Κατσιαβρία για το έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δήμου Νότιου Πηλίου”, με σκοπό την παρακολούθηση της τητας και της ποιότητας των υδάτινων πόρων, καθώς και την ενός συστήματος ελέγχου διαρροών των εγκαταστάσεων.

Μετά τη υπογραφή της σύμβασης ο δήλωσε: “Αποτελεί βασικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής η δια των υδάτινων πόρων και η ποιότητα του νερού που καταναλώνουν οι δημότες μας.

Με την εγκατάσταση του νέου αυτού συστήματος, στοχεύουμε στην ορθο διαχείριση του πόσιμου νερού και στη συλλογή επαρκών τεχνικών δεδομένων, καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού”.

Το Σύστημα Ελέγχου

Το Σύστημα θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που θα είναι εγκατεστημένος στα γραφεία του Δήμου Νότιου Πηλίου, διασυνδεδεμένος, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με πενήντα τέσσερις (54) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης (, αντλιοστάσια, δεξαμενές).

"Αλιεύοντας" την είδηση