Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Συνάντηση  Προεδρείου Ι.Σ.Μ. με τον διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου
Συνάντηση  Προεδρείου Ι.Σ.Μ. με τον διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου

Συνάντηση  Προεδρείου Ι.Σ.Μ. με τον διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου

Το προεδρείο του Ι.Σ.Μ., μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και μετά από αίτημά του, συναντήθηκε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2020, με τον διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου Ιωάννη Ντόκο, προκειμένου να ενημερωθεί επισήμως για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό.

Συμμετείχαν στη συνάντηση εκ μέρους του Ι.Σ.Μ. ο πρόεδρος Ευθύμιος Τσάμης, ο ταμίας Δημήτριος Πάτσιος  και τα μέλη του Δ.Σ. Δημήτριος Λύτρας και Χαράλαμπος Μάνδρος, εκ μέρους της Ε.Ι.Ν.Κ.ΥΜ. (Νοσοκομειακών ιατρών) συμμετείχε ο πρόεδρος Παύλος Μαλινδρέτος και ο αντιπρόεδρος Ηλίας Καραμέτος και εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής Νοσοκομείου Βόλου η πρόεδρος Αντιγόνη Καραθάνου.

O διοικητής του Νοσοκομείου κατέθεσε αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί σε θέματα στελέχωσης και εξοπλισμού του Νοσοκομείου, αλλά και για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους της Διοίκησης προκειμένου να λυθούν τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που καταγράφονται σε αυτό.

Διαπιστώθηκαν τα εξής:

 • Σοβαρή υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Συγκεκριμένα από τους 162 μόνιμους ιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου Βόλου, υπηρετούν 63 μόνιμοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων,7 ιατροί με προσωποπαγείς θέσεις και 22 επικουρικοί ιατροί, που συνιστά αναλογικά τον μεγαλύτερο αριθμό επικουρικών ιατρών σε σχέση με άλλα νοσοκομεία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (5η Υ.ΠΕ.), η οποία περιλαμβάνει τη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα. Είναι αυτονόητη η μεγάλη κόπωση των υπηρετούντων ιατρών λόγω αυτής της υποστελέχωσης, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ικανός αριθμός αυτών είναι πλησίον της συνταξιοδότησής τους.
 • Μείωση των δρομολογημένων και αναμενόμενων από έτους προσλήψεων μόνιμων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων από 16 σε 14, μετά από απόφαση του διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. (αφαιρέθηκε μία θέση παιδοχειρουργού και μία θέση παιδοψυχίατρου) και τεράστια καθυστέρηση στην πρόσληψή τους.
 • Υποστελέχωση του αυτόνομου πλέον Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και μη πρόσληψη ακόμη των προβλεπόμενων, εγκεκριμένων και ήδη δρομολογημένων από την προηγούμενη Διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου, προς κάλυψη θέσεων ιατρικού προσωπικού σε αυτό.
 • Μη έγκριση ακόμη του νέου Οργανισμού και της αύξησης των κλινών του Νοσοκομείου Βόλου, όπως είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη Διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου.
 • Υπολειτουργία του νεοαποκτηθέντος Μαγνητικού Τομογράφου, λόγω μη πρόσληψης ακόμη εξειδικευμένου για τη λειτουργία του, ιατρού ακτινολόγου.
 • Μη λειτουργία του νεοαποκτηθέντος Στεφανιογράφου, λόγω μη πρόσληψης ακόμη εξειδικευμένου για τη λειτουργία του, ιατρού επεμβατικού καρδιολόγου. Να σημειωθεί ότι υπήρξαν σχετικές υποψηφιότητες οι οποίες ακυρώθηκαν από την κατά νόμο διορισμένη από τον Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ Επιτροπή Κρίσεων, για τυπικούς λόγους.
 • Περιορισμένης διάρκειας πραγματοποίηση μετακινήσεων ιατρών των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.), προκειμένου να συνδράμουν, ως προσωρινή λύση, στη στελέχωση τουλάχιστον του Τ.Ε.Π. και των Παθολογικών κλινικών του Νοσοκομείου. Να σημειωθεί ότι αυτή η εμβαλωματική πρακτική χρησιμοποιήθηκε για 2 μήνες περίπου με απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. και καταργήθηκε μετά από αντιδράσεις δημάρχων της Μαγνησίας στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Κ.Υ., παρόλο που σε άλλες περιοχές εφαρμόζεται ως προσωρινό μέτρο βοήθειας των λιγοστών, κουρασμένων και ταλαιπωρημένων ιατρών αιχμής των Νοσοκομείων.
 • Άρνηση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. για οικονομικούς λόγους, όπως ανέφερε, να εγκρίνει και να υλοποιήσει την προμήθεια Μοριακού Αναλυτή (P.C.R.) στο Νοσοκομείο Βόλου για ανίχνευση του Κοροναϊού, αντιτιθέμενος ουσιαστικά στις απαιτήσεις των καταστάσεων εν όψει πιθανής επιδείνωσης της Πανδημίας COVID 19 το επόμενο χρονικό διάστημα. Να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητη πλέον η πραγματοποίηση αυτής της εξέτασης στο Νοσοκομείο μας, ως διαδικασία αποκέντρωσης και απεμπλοκής αυτού από την αποστολή των δειγμάτων στο ήδη υπερφορτωμένο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Η άποψη αυτή έχει υποστηριχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας από τον περασμένο Μάρτιο, είναι πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Βόλου και άποψη όλων των βουλευτών της Μαγνησίας, τουλάχιστον στην αρχική φάση διεκδίκησης για ορισμένους από αυτούς. Η ανάγκη ύπαρξης αυτής της εξέτασης στο Νοσοκομείο Βόλου οφείλεται στην αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των περιστατικών που θα χρειάζονται αυτήν την εξέταση στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και στον μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής που καλύπτει το Νοσοκομείο μας, εκ των οποίων πολλοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν το τίμημα για την εξέταση αυτή σε ιδιωτικά εργαστήρια. Η προμήθεια του P.C.R. θα οδηγήσει σε ταχύτερη έκδοση του αποτελέσματος, γεγονός που θα βοηθήσει αποτελεσματικότερα τους ιατρούς στην αντιμετώπιση και στον περιορισμό της ταλαιπωρίας των υπόπτων περιστατικών για COVID Επιπλέον το Νοσοκομείο Βόλου δεν θα είναι υποχρεωμένο να καταβάλει χρήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (ήδη απαιτήθηκαν 100.000 ευρώ για τη διενέργεια των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα) και δεν θα ξοδεύει χρήματα στην ειδική εταιρεία μεταφοράς αυτών των δειγμάτων στη Λάρισα.
 • Άρνηση του διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. να συνηγορήσει στην αίτηση απόσπασης του παιδοχειρουργού του Νοσοκομείου Λαμίας στο Νοσοκομείο Βόλου, λόγω μη χρησιμοποίησής του από το εκεί Νοσοκομείο και παρά τη θέλησή του να εργασθεί εκεί, για λόγους που βρίσκονται υπό διερεύνηση.
 • Άρνηση του διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. να συνηγορήσει σε αίτημα απόσπασης αναισθησιολόγου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για κάλυψη αναγκών του αντίστοιχου τμήματος στο Νοσοκομείο Βόλου, λόγω μείωσης, για διάφορους λόγους, του αριθμού των σε αυτό υπηρετούντων ιατρών.
 • Μη λειτουργία ακόμη του κέντρου Υγείας Αστικού τύπου στις εγκαταστάσεις του πρώην Ι.Κ.Α. Βόλου με σκοπό την εξέταση εμπύρετων περιστατικών για το επόμενο χρονικό διάστημα. Η οργανωμένη, καλά στελεχωμένη και εξοπλισμένη λειτουργία αυτής της δομής θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό το υποστελεχωμένο Νοσοκομείο Βόλου, το οποίο θα απεμπλακεί από τη διαλογή υπόπτων περιστατικών COVID 19, ενώ συγχρόνως θα βοηθήσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς στην κατεύθυνση της ασφαλούς αντιμετώπισης και για τους ίδιους, αυτών των περιστατικών.

 

Συνοψίζοντας, δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ενημέρωση που είχαν από τον διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου και τον προτρέπουν  να διεκδικεί με αποφασιστικότητα την στελέχωση και τον εξοπλισμό της ζωτικής σημασίας για την περιοχή  δομής που διοικεί, δηλώνοντας ότι θα τον στηρίζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ συγχρόνως θα αναδεικνύουν και τις ευθύνες του για την μη επίλυση των προβλημάτων του Νοσοκομείου.

Καλούν  τον διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Φώτιο Σερέτη να αναλάβει τις ευθύνες του για την επίλυση των σοβαρών και παρατεινόμενων προβλημάτων του Νοσοκομείου Βόλου, για τα οποία έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη και τον καθιστούν  υπεύθυνο σε περίπτωση περαιτέρω παράτασης αυτών των προβλημάτων. Τον καλούν σε ουσιαστική συνεργασία με όλους ανοίγοντας δρόμους συνέργειας, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά.

Καλούν τα πολιτικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δημάρχους Μαγνησίας, περιφερειάρχη Θεσσαλίας,  συμβούλους Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας), καθώς και τους βουλευτές Μαγνησίας να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες και να ασκήσουν πιέσεις προς τους αρμόδιους, προκειμένου να μην επιτρέψουν να υποβαθμισθεί το Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, αλλά αντιθέτως να επιτελέσει τον σημαντικό του ρόλο με αναβαθμισμένη την παρουσία του, όπως δικαιούται η περιοχή μας και όπως απαιτούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID 19.

Τους καλούν επίσης να διεκδικήσουν την αύξηση των μειωμένων από ετών δημοσίων  δαπανών για την Υγεία, διότι χωρίς γενναία οικονομική στήριξη δεν είναι δυνατόν ν υπάρξει αποτελεσματική και ορθή παροχή υγείας στον πληθυσμό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας δεν θα αποδεχθεί και θα αποτρέψει με τις παρεμβάσεις του το Νοσοκομείο να μετατραπεί από δυναμική και ζωτική δομή παροχής Υγείας, σε απλό Κέντρο Υγείας.

Δεν επιτρέπουν σε κανέναν είτε με παραλείψεις είτε με σκοπιμότητες να ακυρώσει το σημαντικό για την κοινωνία  ρόλο που διαδραματίζει το Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση