Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Συγχώνευση ληξιαρχικών περιφερειών στο Βόλο
Συγχώνευση ληξιαρχικών περιφερειών στο Βόλο

Συγχώνευση ληξιαρχικών περιφερειών στο Βόλο

Σε τρεις συγχωνεύοντι οι ληξιρχικές περιφέρειες του Δήμου από 21-1-2017.

Ειδικότερα, με ανακοίνωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Δήμου Δημ. Πέγιου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το αριθ. ΑΠ: ΤΑΔΚ 1325/2016/6-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, υποχρεωτικά η έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου και μητρώων αρρένων, γίνεται από το δημοτολόγιο της έδρας κάθε Δήμου, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η χορήγηση πιστοποιητικών μπορεί να γίνεται μέσω ΚΕΠ ή όπου δεν υπάρχουν ΚΕΠ, με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου στη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα.

Με βάση τα παραπάνω, η χορήγηση πιστοποιητικών από τα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων Δήμου Βόλου, θα γίνεται είτε από το τμήμα αστικής και δημοτικής κατάστασης που εδρεύει στο «Σενδεράνη» (1ος όροφος), είτε μέσω των ΚΕΠ του Δήμου Βόλου που λειτουργούν στις Δ.Ε. Βόλου, Ν.Ιωνίας, Αγριάς, Αισωνίας, Αρτέμιδας, Ιωλκού, Ν. Αγχιάλου και πορταριάς, ενώ για την Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας και την Τοπική Κοινότητα Άλλης Μεριάς, οι μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των εκεί γραφείων Διοικητικών Θεμάτων του Δήμου Βόλου (λόγω έλλειψης ΚΕΠ).

Επίσης, σύμφωνα με την αριθ. ΤΑΔΚ 1169/2016 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, οι ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Βόλου από 21-1-2017 συγχωνεύονται σε τρεις και συγκεκριμένα:

  • Στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Βόλου, με συγχώνευση των Ληξιαρχικών Περιφερειών Βόλου, Ν.Ιωνίας, Αγριάς Αισωνίας, Αρτέμιδας κι Ιωλκού.
  • Στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Πορταριάς, με συγχώνευση των Ληξιαρχικών Περιφερειών Πορταριάς και Μακρινίτσας
  • Στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Ν. Αγχιάλου που παραμένει ως έχει.

Με βάση τα παραπάνω από 21-1-2017:

  • Όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στις δημοτικές ενότητα Βόλου, Ν.Ιωνίας, Αγριάς, Αισωνίας, Αρτέμιδας κι Ιωλκού θα καταχωρίζονται στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Βόλου (Κτίριο Σκενδεράνη) απ' όπου θα χορηγούνται επίσης αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων που είχαν καταχωριστεί στα ληξιαρχικά των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων.
  • Όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στις περιφέρεια των Δημοτικών Ενοτήτων Πορταριάς και Μακρινίτσας θα καταχωρίζονται στο ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς (Κτίριο πρώην υ Πορταριάς) απ' όπου θα χορηγούνται επίσης, αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων που είχαν καταχωριστεί στα ληξιαρχικά των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων.
  • Όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αγχιάλου θα καταχωρίζονται στο ληξιαρχείο Ν. Αγχιάλου (Κτίριο πρώην υ Ν. Αγχιάλου) απ' όπου θα χορηγούνται επίσης αντίγραφα των εκεί καταχωρισμένων ληξιαρχικών πράξεων.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών ως προς τη χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων μπορεί να γίνεται επίσης μέσω των ΚΕΠ του Δήμου Βόλου ή και μέσω των γραφείων Διοικητικών Θεμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων με την υποβολή απλής αίτησης.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση