Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Σε οκτώ ακτές στον Δήμο Βόλου η ένταξη στο διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ”
Σε οκτώ ακτές στον Δήμο Βόλου η ένταξη στο  διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ”

Σε οκτώ ακτές στον Δήμο Βόλου η ένταξη στο διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ”

Ολοκληρώθηκν με επιτυχί από το Τμήμα Τουρισμού και σε συνεργασία με πλήθος άλλων υπηρεσιών του Δήμου Βόλου όλες οι προετοιμασίες, που απαιτήθηκαν από το πλαίσιο βραβεύσεων ακτών και μαρίνων με “” για το 2015 και όλο το υλικό τεκμηρίωσης έχει αποσταλεί στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” στη χώρα για το 2015. Με 8 βραβευμένες ακτές, ο Δήμος Βόλου θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, ενώ από φέτος μια νέα ακτή λειτουργεί με τις προδιαγραφές του προγράμματος προκειμένου να ενταχθεί από την επόμενη χρονιά στο παραπάνω πλαίσιο βραβεύσεων.

Οι 8 ακτές είναι Πλατανίδια, Μπάρμπα Θωμά, Αναύρου, Αλυκών, Αμαρυλλίδος, Αμφανών, Χρυσής ακτής, Ν. Αγχίαλου ενώ η νέα ακτή είναι η ακτή Καρνάγιο.

Η “” αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνές σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την απαιτούμενη εξαιρετική κολύμβησης.

Πρέπει επί πλέον να τηρούνται 32 κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη “Γαλάζια Σημαία” όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του τος.

Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE – Foundation for Environmental Education), που εδρεύει στη Δανία, με 63 χώρες-μέλη από όλες τις ηπείρους και εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).
Υποστήριξη του Προγράμματος.

Το Υπουργείο ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ), υποστηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στις ακτές και μαρίνες και την προώθηση της περιβαλλοντικής εικόνας της χώρας μας.

Το Υπουργείο πραγματοποιεί κάθε χρόνο, μέσω διαπιστευμένων από το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστηρίων, τις δειγματοληψίες ελέγχου της ποιότητας των νερών κολύμβησης. Με βάση τα αποτελέσματα αποδίδεται ο επίσημος χαρακτηρισμός της ποιότητας των υδάτων σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα με βάση τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, αξιολογείται η ποιότητα των υδάτων των ακτών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες” καθώς επισημαίνεται ότι, για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σε αυτήν, με βάση τον παραπάνω επίσημο χαρακτηρισμό, να είναι Εξαιρετική. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και ικανοποιητική, δεν είναι αποδεκτή για το Πρόγραμμα.

Παράλληλα στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων (EEK) του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής το ΥΠΑΠΕΝ καθώς και το Υπουργείο Τουρισμού ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με χαρακτηριστικά αειφορικής διαχείρισης και απόλυτο σεβασμό προς το . Επίσης συμμετέχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η οποία υποστηρίζει τον θεσμό και προτρέπει τους ΟΤΑ στην τήρηση της εφαρμογής των κριτηρίων του.

Οι διαδικασίες του Προγράμματος

Οι ακτές που λαμβάνουν το βραβείο “Γαλάζια Σημαία”, εκτός της εξαιρετικής ποιότητας νερών, πρέπει να πληρούν συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια. Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του FEE ελέγχουν κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου για τις ακτές τη συμμόρφωση στα κριτήρια του Προγράμματος.

Τα Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος συνοψίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής
Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. και συνεχής καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.

Β. Οργάνωση ακτής
Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ακτών, απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή, απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

Γ. Ασφάλεια επισκεπτών
Εκπαιδευμένοι, πτυχιούχοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού ή άμεση πρόσβαση σε σωστικά εφόδια και και παράλληλα εξασφαλισμένη προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή καθώς και εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Όπως δήλωσε ο Τουρισμού και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιούσιας Θάνος Θεοδώρου: «Ο Δήμος Βόλου παραμένει συνεπής στην υποστήριξη των λουομένων με τις κατάλληλες υποδομές ακτής, που αφορούν στην ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής φροντίζοντας έγκαιρα για την οριοθετηση των ακτών, την ναυαγοσωστική τους κάλυψη ή την κάλυψη με ναυαγοσωστικά εφόδια και φαρμακευτικό υλικό, την υποστήριξη με wc, την βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους του συμπολίτες, την παρακολούθηση των νερών αλλά και τη συλλογή των απορριμμάτων ακτής με συνεχή καθαρισμό και εποπτεία.

Η υποστήριξη των ακτών θα συνεχίζεται για όλη την κολυμβητική περίοδο, τα δε αποτελέσματα ποιότητας νερών θα είναι πάντα διαθέσιμα στους πίνακες ανακοινώσεων κάθε ακτής.» Για όλη την προσπάθεια συνεργάστηκαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες, η Διεύθυνση Καθαριότητας και η Διεύθυνση Πρασίνου, το Γραφείο Εθελοντών, το Τμήμα Περιβάλλοντος και φυσικά του Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου, που έχει την ευθύνη του προγράμματος.

"Αλιεύοντας" την είδηση