Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Πρωτοβουλία Χρ. Τριαντόπουλου για την προστασία απέναντι στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Πρωτοβουλία Χρ. Τριαντόπουλου για την προστασία απέναντι στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Πρωτοβουλία Χρ. Τριαντόπουλου για την προστασία απέναντι στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα www.opengov.gr, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος, με αφορμή τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνει πως «πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που αποτελεί ασπίδα προστασίας απέναντι στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ενισχύει το πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και την διαθέσιμες πληροφορίες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τριαντόπουλος έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου, καθώς είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, η οποία είναι αρμόδια για τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής στα εν λόγω θέματα. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και από διαφορετικά υπουργεία (όπως τα Εξωτερικών και Δικαιοσύνης) και αρμόδιες αρχές (όπως οι Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων). Παράλληλα, ο κ. Τριαντόπουλος είναι επικεφαλής της εθνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), έναν διεθνή φορέα επιφορτισμένο με θέσπιση σχετικών προτύπων και οδηγιών.

«Ειδικότερα, με το νέο σχέδιο νόμου, η χώρα μας προχωρά στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές που έθεσε το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την πρόσφατη απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών», διευκρινίζει ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος επισημαίνει, επίσης, τις καινοτομίες του νέου σχεδίου νόμου: «Με το νέο νομικό καθεστώς, (α) ενισχύεται η των εταιρικών δομών, καθώς εξασφαλίζεται η δημόσια στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, (β) περιορίζεται η ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας, (γ) περιορίζεται το συναλλαγών με προπληρωμένες κάρτες, (δ) εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών για την εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) κατά την άσκηση των καθηκόντων της, (ε) καθορίζονται κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (στ) θεσπίζεται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών, και (ζ) ευνοείται η στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020, στις 17:00.

 

Χρ. Τριαντόπουλος: Επιμήκυνση μέχρι τον Απρίλιο 2021 της προηγηθείσας αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενο στις συνθήκες γενικευμένου περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας κατά τους πρώτους μήνες εκδήλωσης της πανδημίας, είχε ορίσει εγκαίρως αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων των πληττόμενων επιχειρήσεων έως το φθινόπωρο του 2020, προκειμένου να δώσει μία ανάσα ρευστότητας σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Από το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίστηκε, με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού, η επιμήκυνση της συγκεκριμένης αναστολής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,  Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε ότι «από το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίστηκε, σε συνέχεια επικοινωνίας και με τους παραγωγικούς φορείς, η επιμήκυνση μέχρι τον Απρίλιο 2021 της προηγηθείσας αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέτρο ελάφρυνσης, αλλά και διευκόλυνσης, πολιτών και επιχειρήσεων που έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στην επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Και από τον Απρίλιο του 2021 και έπειτα, οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις θα μπορούν να ρυθμιστούν για την εξόφλησή τους είτε σε 12 άτοκες δόσεις, είτε σε 24 δόσεις με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2,5%. Και συνεχίζουμε, αναλύοντας τις εξελίξεις στην οικονομίας, τις τάσεις στην αγοράς και σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς.
Ειδικότερα, από το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίστηκε η επιμήκυνση, έως τις 30 Απριλίου 2021, της παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Επίσης, προβλέπεται η παράταση, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης για τις δόσεις των ρυθμίσεων και των τμηματικών διευκολύνσεων, οι οποίες τελούν ήδη σε καθεστώς αναστολής. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα, η Κυβέρνηση θα θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για αυτές τις οφειλές, με ευνοϊκές διατάξεις, προκειμένου να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα,το πλαίσιο αυτό θα προβλέπει την εξόφληση των εν λόγω οφειλών σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2,5%».

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση