Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Προσλήψεις, ΡΑΕ και μία φωτογραφική διάταξη στο ν/σ για τις ΑΠΕ
Προσλήψεις, ΡΑΕ και μία φωτογραφική διάταξη στο ν/σ για τις ΑΠΕ

Προσλήψεις, ΡΑΕ και μία φωτογραφική διάταξη στο ν/σ για τις ΑΠΕ

Προσλήψεις προσωπικού σε ΡΑΕ και ΛΑΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ενέργειας), αναδιοργάνωση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης της ΡΑΕ αλλά και μία φωτογραφική διάταξη για το πρόσωπο που θα αναλάβει θέση προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΛΑΗΕ περιέχει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για τη στήριξη και των ΑΠΕ, που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή.

Η φωτογραφική διάταξη, που επικρίθηκε χθες στη Βουλή από τον πρώην του Ποταμιού Παναγιώτη Καρκατσούλη, αναφέρει ότι «μισθωτός της Α.Ε. που έχει διατεθεί κατά τα ανωτέρω στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται, κατόπιν σχετικής επιλογής, να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αλλά και να επιλέγεται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένος ως μισθωτός της Α.Ε., όπου καταβάλλονται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οι οικείες ασφαλιστικές εργοδότη για τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που λαμβάνει ως μέλος ή ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ως διευθύνων σύμβουλος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.». Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα στη ΛΑΓΗΕ να συνάψει κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης 25 συμβάσεις έργου ή ς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών λειτουργίας της εταιρείας, που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας. Η πρόσληψη γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Αντιστοίχως, στη ΡΑΕ και στο πλαίσιο ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νομοσχέδιο, προβλέπονται 47 νέες προσλήψεις, κατ' επιλογήν μάλιστα του προέδρου της αρμόδιας Αρχής. Είκοσι συμβάσεις έργου ή ς ιδιωτικού δικαίου, διετούς διάρκειας, μπορεί να υπογράψει ο πρόεδρος της ΡΑΕ. Για τη στελέχωση της γραμματείας της ΡΑΕ, πέραν των θέσεων που έχουν προβλεφθεί μέχρι σήμερα, προβλέπονται επιπλέον 27 θέσεις προσωπικού. Από αυτές οι 26 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων 12 ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 14 διοικητικού προσωπικού και 1 νομικού συμβούλου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της ΡΑΕ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα καθορισθούν με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Η Γραμματεία της ΡΑΕ διαρθρώνεται σε διευθύνσεις, τμήματα, γραφείο Προέδρου, γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, τα οποία υπάγονται απευθείας στον πρόεδρο της ΡΑΕ.
Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη μεταβίβαση της κυριότητας του κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 132, στο οποίο στεγάζεται η ΡΑΕ, στην αρμόδια Αρχή. Το νομοσχέδιο προβλέπει, τέλος, διατάξεις και για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες παροχής αερίου να προχωρήσουν και στην απόσχιση του κλάδου προμήθειας και όχι αποκλειστικά του κλάδου ς, όπως προέβλεπε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους.

 

 

πηγή:kathimerini.gr

"Αλιεύοντας" την είδηση