Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Πιστοποίηση διαχειριστικής ικανότητας ISO 9001:2015 απέκτησε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου
Πιστοποίηση διαχειριστικής ικανότητας ISO 9001:2015 απέκτησε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου

Πιστοποίηση διαχειριστικής ικανότητας ISO 9001:2015 απέκτησε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου

 

 

Διαχειριστική Ικανότητα Δυνητικών Δικαιούχων 2014-2020 απέκτησε ο Δήμος οτίου Πηλίου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για πιστοποίηση ISO 9001:2015.

Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των δήμων όλης της χώρας σε προγράμματα ΕΣΠΑ, κατά την περίοδο 2014 – 2020, χωρίς να είναι αναγκαίο να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια ή με δήμους που διαθέτουν την διαχειριστική ικανότητα.

Το ISO 9001:2015  είναι γενικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ και όταν εξειδικευτεί στη διαχείριση έργων είναι ίδιο με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 με τη σημαντική διαφορά ότι έχει και Διεθνή πράγμα το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια του Δήμου να τύχει ς από κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, εκτός από το ΕΣΠΑ.

Εκτός από την τεκμηρίωση της διαχειριστικής επάρκειας για υλοποίηση έργων, το σύστημα έχει επιπλέον ένα μοναδικό μέχρι στιγμής στοιχείο εποπτείας, το οποίο αποτελεί συνδυασμό στοχοθεσίας και παρακολούθησης με δείκτες, δίνοντας τη δυνατότητα στην ηγεσία του Δήμου να παρακολουθεί αποτελεσματικά την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Με την απόκτησή του ISO 9001: 2015 o Δήμος οτίου Πηλίου δεσμεύεται:

  • Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των δημοτών, των κατοίκων, των επισκεπτών και των πολιτών
  • Να εξυπηρετεί τους δημότες, μέσω της ικανοποίησης των αναγκών τους
  • Να επιδιώκει την άρτια άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές καθορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο
  • Να διασφαλίζει τη διαχειριστική ικανότητά του για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων, μελετών, ενεργειών, υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών που αναλαμβάνει, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγεγραμμένες απ
  • Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές νομοθετικές και κανονιστικές απ
  • Να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, την τεχνογνωσία, τις , τον εξοπλισμό που διαθέτει, καθώς και τις πηγές ς
  • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Σε δήλωσή του ο  Οικονομικών και Προγραμματισμού  Μιλτ. Παπαδημητρίου αναφέρει: “Με την απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής ικανότητας ο Δήμος Νοτίου Πηλίου αποκτά ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την συμμετοχή του τα επόμενα χρόνια σε προγράμματα ΕΣΠΑ καθώς και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η πιστοποίηση της διοικητικής ικανότητας με την απόκτηση του ISO 9001:2015 κατατάσσει τον Δήμο μας πρωτοπόρο στην χώρα και τα οφέλη εκτός από τα προαναφερθέντα αφορούν την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.”

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση