Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στην μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος της βουλής
Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη  στην μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος της βουλής

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στην μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος της βουλής

Για την ανάγκη επέκτασης του δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλους τους εκπεμπόμενους ρύπους

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη  στην μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος της βουλής για την ανάγκη επέκτασης του δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλους τους εκπεμπόμενους ρύπους,  διότι η  συνύπαρξη στον αστικό και περιαστικό χώρο βιομηχανικών δραστηριοτήτων συμβάλλει στην υποβάθμιση της ατμόσφαιρας. Μια από τις ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές είναι και το Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου.

 

Αυτό επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ο  Ιωάννης Σαγιάς, αναπληρωτής Ε.Μ.Π, βοηθός συνήγορος του Πολίτη στον κύκλο ποιότητας ζωής. Ο κ. Σαγιάς με ομάδα συνεργατών του επισκέφθηκε πριν λίγες ημέρες το Βόλο και είχε πολύωρες συσκέψεις με τους εμπλεκόμενους φορείς σε δύο βασικά θέματα: την καύση RDF από την ΑΓΕΤ και την δημιουργία μονάδας παρασκευής SRF στο ΧΥΤΑ του Βόλου.

Ο κ. Σαγιάς επισήμανε ότι ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη εξετάζει τις ενέργειες των αρμοδίων φορέων, τεχνικών, ελεγκτικών και αρχών αδειοδότησης και δεν παίρνει θέσεις για άλλα θέματα. «Ελέγχουμε τη νομιμότητα και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν» εξήγησε.

Αναφορικά με την προοπτική δημιουργίας μονάδας SRF στο ΧΥΤΑ του Βόλου ανέφερε ότι το θέμα παρακολουθείται από το Συνήγορο του Πολίτη.

«Υπάρχει μια προμελέτη που ενσωματώθηκε στους περιβαλλοντικούς όρους του ΧΥΤΑ του Βόλου και έχει ζητηθεί η της κατασκευής της μονάδας. θα δούμε κατά πόσο αυτό θα εγκριθεί και αν γίνει κατά πόσο θα ακολουθηθεί η δέουσα διαδικασία.

Η Αποκεντρωμένη που είναι η αδειοδοτούσα αρχή και αυτή που θα εκδώσει την απόφαση για τους περιβαλλοντικούς όρους. Από τη στιγμή που χρηματοδοτηθεί και ολοκληρωθεί θα ζητήσει νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τη μονάδα και για το ΧΥΤΑ..

Έχουμε πληροφόρηση και από τη διαχειριστική αρχή, έχουμε τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων και έχουμε ζητήσει και επιπρόσθετα στοιχεία. Ήλθαμε σε γνώση του θέματος, σχετικά πρόσφατα, το Φεβρουάριο του 2018» ανέφερε ο κ. Σαγιάς.

Βιομηχανική δραστηριότητα στον αστικό ιστό

Ο  κ. Σαγιάς επισήμανε ότι το θέμα της ρύπανσης στο Βόλο απασχόλησε το Συνήγορο του Πολίτη και πριν δέκα χρόνια, όπως και άλλων περιοχών της χώρας. Πρόσφατα μάλιστα το θέμα συζητήθηκε και στην Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της ς και εκφράστηκαν οι θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Εμείς εντοπίζουμε τρία σημαντικά ζητήματα, ανέφερε ο κ. Σαγιάς.

  • Η συνύπαρξη στον αστικό και περιαστικό χώρο βιομηχανικών δραστηριοτήτων, δηλαδή το συσχετισμό της βιομηχανικής δραστηριότητας με την υποβάθμιση ατμόσφαιρας.
  • Εντοπίσαμε επίσης συγκεκριμένες πηγές προέλευσης
  • Έχουμε αρκετές και σημαντικές περιπτώσεις έκτακτων επεισοδίων τόσο στο Βόλο που είχαμε αναφορά τελευταία με την καύση απορριμμάτων όσο και στον Ασπρόπυρο.

Η θέτει κριτήρια για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά η χώρα μας υστερεί στην επέκταση του δικτύου παρακολούθησής της ατμοσφαιρικής  ρύπανσης.  Υπάρχουν πολλές βιομηχανίες και στο Βόλο και χρειάζεται επέκταση και ενίσχυση συστήματος. Πληροφορηθήκαμε ότι απασχολεί και την Θεσσαλίας που πιέζει προς την κατεύθυνση προμήθειας σταθμών μέτρησης.  Είναι αλήθεια όμως ότι αυτό το ζήτημα βρίσκεται ακόμη σε σοβαρή εκκρεμότητα. Επιπλέον η Περιφέρεια με τις της μετρά τρεις από τους ρύπους  και όχι το σύνολο των ρύπων. Αυτοί οι υπόλοιποι που απαιτούν συνεχή καταμέτρηση δεν γίνονται απευθείας από περιφέρειας.

Το θέμα της ΑΓΕΤ

Ο κ. Σαγιάς επισήμανε ότι σε ότι αφορά την ΑΓΕΤ πέρα των ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών η ίδια η εταιρεία δημοσιοποιεί κάποια στοιχεία διαδικτυακά και αυτά τίθενται σε γνώση των πολιτών από την Περιφερειακή Ενότητα Μανγησίας. «Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται συνεχώς και προτείναμε οι πολίτες να έχουν σε αυτά τα onlineστοιχεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, σύμφωνα και με τη ». Παρατήρησε ότι δυστυχώς το δεν διαθέτει τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό να κάνει τις μετρήσεις, αλλά τουλάχιστον αυτές που κάνει η ΑΓΕΤ γίνονται παρουσία εντεταλμένων υπαλλήλων της Περιφέρειας. «Πρόκειται για μια μεγάλη δραστηριότητα μιας βιομηχανίας, στα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου και πρέπει οι έλεγχοι να είναι ενδελεχείς» τόνισε.

Επισήμανε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη θα μελετήσει τα στοιχεία που έχει στα χέρια του, και αυτά που ζήτησε επιπλέον και τους ελέγχους στο υλικό προς καύση και θα κάνει την έκθεσή του. Εκτίμησε δεν ότι αυτό θα απαιτήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα που το προσδιόρισε σε λίγους μήνες. «Θεωρούμε και τις δύο περιπτώσεις υπό εξέταση ιδιαίτερα σοβαρές και θα δοθεί η δέουσα προσοχή» τόνισε.

Πηγή: volos.ert.gr
"Αλιεύοντας" την είδηση