Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Παρακολουθήσεις: Επιστολή Ράμμου προς τον υπ. Δικαιοσύνης
Παρακολουθήσεις: Επιστολή Ράμμου προς τον υπ. Δικαιοσύνης

Παρακολουθήσεις: Επιστολή Ράμμου προς τον υπ. Δικαιοσύνης

Ζητά διευκρινίσεις για την των πολιτών

έες εξελίξεις σηματοδοτεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων η κίνηση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για το απόρρητο των επικοινωνιών, Χρήστου Ράμμου, ο οποίος με έγγραφο του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης ζητά να ενημερωθεί για τη διαδικασία, που προβλέπει ο νόμος σχετικά με τη διαχείριση αιτημάτων πολιτών για τυχόν υποκλοπές.

Στο έγγραφο Ράμμου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς οι διατάξεις του νόμου της ς (ψηφίστηκε πριν από τις γιορτές) με τις οποίες πλέον η αρμοδιότητα διαχείρισης των αιτημάτων πολιτών για παρακολουθήσεις ανήκει, όχι όπως μέχρι πρότινος στην ΑΔΑΕ, αλλά σε Τριμελές Οργανο, αποτελούμενο από τους εισαγγελείς που υπηρετούν στην ΕΥΠ και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ ως απλό μέλος.

Ο πρόεδρος της Αρχής, αφού παραθέτει τις διατάξεις ( νόμος 5002 του 2022), ζητά προκειμένου, όπως τονίζει, να γνωρίζει την ακριβή διαδικασία για να υποβάλλει τα αιτήματα που τυχόν υποβληθούν, καθώς πλέον η Αρχή στην οποία ο ίδιος προΐσταται, δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα.

Ειδικότερα, ο κ. Ράμμος, χωρίς να κάνει νύξη περί συνταγματικότητας ή μη του νόμου της ς, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία, (ποιο όργανο, με ποια πρωτόκολλα και λοιπά στην ΕΥΠ η όπου αλλού καθοριστεί) που θα ακολουθείται στο εξής για αιτήματα των πολιτών, που επιθυμούν να πληροφορηθούν αν παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο πρόσφατος νόμος της κυβέρνησης, πέραν των άλλων προϋποθέσεων που έχει θέσει για την ενημέρωση πολιτών για τις παρακολουθήσεις (παρέλευση τριετίας από την παρακολούθηση και απόφαση του Τριμελούς Οργάνου, ώστε να μην θίγεται από την ενημέρωση ο σκοπός της παρακολούθησης) όρισε την αρμοδιότητα αυτή να έχει το Τριμελές Οργανο.

Μένει όμως να καθοριστεί η ακριβής πρακτική διαδικασία, στην οποία αναφέρεται ο κ. Ράμμος.

Το έγγραφο του στάλθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα που είναι και ο συντάκτης του νόμου και κοινοποιήθηκε στον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη που επίσης υπογράφει το σχετικό νομοθέτημα.

α σημειωθεί ότι πάνω στον πρόσφατο νόμο της κυβέρνησης στηρίχθηκε προ ημερών η γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου που έκρινε ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει πλέον αρμοδιότητα διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών για ενημέρωση περί παρακολούθησης τους για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η επιστολή Ράμμου

Αξιότιμε Κε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 § 7 του ν. 5002/2022 «7. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την παύση της ισχύος της διάταξης άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας γνωστοποιείται η επιβολή του περιοριστικού μέτρου στον θιγόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο αυτό διατάχθηκε. Για τη γνωστοποίηση του πρώτου εδαφίου υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Υ.Π. και τη Δ.Α.Β..

Η άρση γνωστοποιείται μετά από απόφαση τριμελούς οργάνου, το οποίο αποφασίζει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Στην περίπτωση δις της άρσης από την Ε.Υ.Π., το όργανο αποτελείται από τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008, τον δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος καιτον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.. Στην περίπτωση διενέργειας της άρσης από τη Δ.Α.Β., το όργανο αποτελείται από τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994, τον δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.. Του οργάνου προεδρεύει ο ανώτερος ιεραρχικά ή, επί ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος εισαγγελικός λειτουργός. Το όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία, με τήρηση απόρρητων συνοπτικών πρακτικών και καταγραφή της ς της μειοψηφίας, εφόσον υφίσταται. Αν απoφασισθεί η ενημέρωση, ο θιγόμενος ενημερώνεται για την επιβολή του περιοριστικού μέτρου και για τη διάρκειά του.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή νέου αιτήματος πριν την πάροδο ενός (1) έτους από την υποβολή του προηγούμενου». Δεδομένου ότι από την ως άνω διατύπωση του νόμου δεν προβλέπονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής στην πράξη της διαδικασίας διαβίβασης εκ μέρους της Α.Δ.Α.Ε. του αιτήματος του θιγόμενου, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα υπάρχει κάποια ειδική γραμματεία στις ως άνω υπηρεσίες (Ε.Υ.Π. και Δ.Α.Ε.Ε.Β.) η οποία θα είναι αρμόδια να λαμβάνει το σχετικό αίτημα που θα διαβιβάζεται σε αυτήν από την Α.Δ.Α.Ε. Επίσης, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε εν γένει όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που θα  είναι απαραίτητες για την έναρξη εφαρμογής και την υλοποίηση της ως άνω διαδικασίας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Χρήστος Ράμμος

Πρόεδρος της ΑΔΑΕ»

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση