Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Μόνο ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ η έκδοση παραβόλου για άδεια γάμου
Μόνο ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ η έκδοση παραβόλου για άδεια γάμου

Μόνο ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ η έκδοση παραβόλου για άδεια γάμου

Ηλεκτρονικά μπορούν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν παράβολο για την έκδοση άδειας γάμου, καθώς πλέον το Υπουργείο Οικονομικών έχει σταματήσει να αποστέλλει έντυπα παράβολα στην εφορία του Βόλου, προωθώντας το e-paravolo το οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προμηθευθεί μέσω υπολογιστή συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, ή σε περίπτωση που δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε κάποιο ΚΕΠ.

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών υποβάλλει μια αίτηση για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για γάμο και στη συνέχεια μπορεί να απευθυνθεί σε τραπεζικό κατάστημα καταβάλλοντας περίπου 18 ευρώ για να το παραλάβει.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες Βολιώτισσα που σκοπεύει να παντρευτεί απευθύνθηκε στην εφορία του Βόλου για να αποκτήσει το παράβολο χαρτοσήμου για γάμο, αλλά πληροφορήθηκε πως δεν είναι διαθέσιμο αφού το Υπουργείο έχει σταματήσει την προμήθεια του.

Πηγές από την εφορία ανέφεραν πως υπάρχουν σε απόθεμα ελάχιστα παράβολα των 20 ευρώ που έχουν ξεμείνει από παλιά, τα οποία όμως δεν αφορούν περιπτώσεις γάμου και αυτό γιατί το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί το ηλεκτρονικό παράβολο, στο πλαίσιο της επέκτασης των ηλεκτρονικών διαδικασιών στις συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο.

Παράλληλα το ίδιο εφαρμόστηκε και για τους υποψηφίους των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών που έβγαλαν ηλεκτρονικά το παράβολο των 50€ που απαιτούνται για την συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, εκτός ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων που το έπραξαν μέσω της εφορίας.

Η διαδικασία μέσω υπολογιστή 

Ο συναλλασσόμενος συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. και μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» συμπληρώνει το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου.

Τα πεδία προς συμπλήρωση είναι τα παρακάτω: Αν ο συναλλασσόμενος γνωρίζει τον τετραψήφιο κωδικό του παραβόλου που επιθυμεί, τότε τον πληκτρολογεί στο πεδίο Αναζήτηση με κωδικό τύπου και στη συνέχεια πατά το πλήκτρο Αναζήτηση. Ελέγχει αν τα πεδία – Φορέας Δημοσίου – Κατηγορία Παραβόλου – Τύπος Παραβόλου είναι αυτά που επιθυμεί. Επίσης στην περίπτωση παραβόλου με μεταβλητό ποσό, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να προσδιορίσει το ποσό, ενώ στην περίπτωση παραβόλου με σταθερό ποσό, το ποσό συμπληρώνεται αυτόματα.

Αν ο συναλλασσόμενος δεν γνωρίζει τον τετραψήφιο κωδικό του παραβόλου, τότε επιλέγει τα : Φορέας Δημοσίου (υποχρεωτικό πεδίο), Ο συναλλασσόμενος επιλέγει το φορέα που επιθυμεί ανοίγοντας το αναδυόμενο μενού που περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί).

• Κατηγορία Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο): Ο συναλλασσόμενος επιλέγει την κατηγορία που επιθυμεί ανοίγοντας το αναδυόμενο μενού που περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες παραβόλων.

• Τύπος Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο): Ο συναλλασσόμενος επιλέγει τον τύπο παραβόλου που επιθυμεί να εκδώσει, ανοίγοντας το αναδυόμενο μενού που περιλαμβάνει όλους τους τύπους με βάση την κατηγορία που έχει επιλέξει.

• ΑΦΜ: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όσους συναλλασσόμενους διαθέτουν Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό δεν συμπληρωθεί τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί επιπλέον το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ο τόπος γέννησης. Εάν δεν συμπληρωθεί το πεδίο Α.Φ.Μ., τότε εμφανίζεται μετά την υποβολή μήνυμα «η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί».

• Όνομα (υποχρεωτικά πεδίο): Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου.

• Επώνυμο/Επωνυμία (υποχρεωτικό πεδίο): Συμπληρώνεται το Επώνυμο του πολίτη (φυσικό πρόσωπο)

• Πατρώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο) Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου.

• Μητρώνυμο (μη υποχρεωτικό πεδίο) Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου και δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο ΑΦΜ.

• Κωδικός Λογαριασμού Τράπεζας (ΙΒΑΝ): (μη υποχρεωτικό πεδίο) Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού είναι αναγκαία για την περίπτωση επιστροφής ποσού του παραβόλου. Η χρήση του IBAN θα γίνει μόνο εάν προκύψει επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά από έλεγχο στη Δ.Ο.Υ.

• Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) / Επιβεβαίωση Λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (μη υποχρεωτικό πεδίο): Τα πεδία είναι υποχρεωτικά εφόσον ήδη έχει επιλεγεί το πεδίο: «Αποστολή κωδικού με e-mail».

• Κινητό τηλέφωνο: (μη υποχρεωτικό πεδίο).

• Ημερομηνία Γέννησης (μη υποχρεωτικό πεδίο): Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το πεδίο ΑΦΜ.

• Πρόσθετα Στοιχεία (μη υποχρεωτικό πεδίο): Στο πεδίο αυτό ανάλογα με τον τύπο του παραβόλου μπορεί να ζητηθεί από το Φορέα να συμπληρωθεί κάποια ειδική πληροφορία (π.χ. αριθμός Διαβατηρίου ή τόπος Γέννησης ή ΑΜΚΑ ή αρ. σύμβασης σε ενστάσεις κ.λ.π.) όπως αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Φορέα.

• Αριθμός ελέγχου είναι ο αριθμός που εμφανίζεται στο τέλος της οθόνης για την υποβολή αιτήματος. Η χρήση του έχει σαν σκοπό τη μη αυτοματοποιημένη συμπλήρωση της οθόνης από κακόβουλα προγράμματα του διαδικτύου (υποχρεωτικό αριθμητικό πεδίο) Ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου. Στην οθόνη εμφανίζεται η φόρμα «Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου».

Στη συνέχεια ο συναλλασσόμενος πατάει την επιλογή «Υποβολή Αιτήματος». Στην περίπτωση συμπλήρωσης του ΑΦΜ η εφαρμογή ελέγχει: α) τον ΑΦΜ με το Όνομα, Επώνυμο και Πατρώνυμο για το Φυσικό Πρόσωπο β) τον ΑΦΜ με την Επωνυμία για το Νομικό Πρόσωπο Εάν τα στοιχεία δεν ταυτοποιούνται θα ζητηθεί η διόρθωση τους.

Μετά την υποβολή αιτήματος εμφανίζεται η οθόνη «Επιβεβαίωσης Στοιχείων Παραβόλου» με συμπληρωμένη την Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμής, η οποία ορίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, εάν το παράβολο δεν πληρωθεί ο κωδικός του e-Παραβόλου παύει να ισχύει και «ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ». Στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο ΑΦΜ στην οθόνη επιβεβαίωσης στοιχείων εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχει συμπληρωθεί Α.Φ.Μ. – η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί».

Πριν την επιβεβαίωση της οριστικής υποβολής του αιτήματος, ο συναλλασσόμενος μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να οριστικοποιήσει την υποβολή του αιτήματός πατώντας την επιλογή «Οριστική Υποβολή Αιτήματος».

Η εκτύπωση περιλαμβάνει δύο σελίδες. Η πρώτη σελίδα είναι «Για χρήση από τον Πολίτη» και περιλαμβάνει και το απόκομμα για την τράπεζα.

Η δεύτερη σελίδα «Για χρήση από το Φορέα» κατατίθεται στο φορέα για να αναζητήσει ο υπάλληλος τον κωδικό παραβόλου στην εφαρμογή του e-Παραβόλου.

Το απόκομμα για την τράπεζα είναι χρήσιμο μόνο ως αναφορά του κωδικού παραβόλου που είναι και κωδικός πληρωμής και όχι για να δοθεί στην τράπεζα.

 

 

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Τσιτσιπάς: Στον επόμενο γύρο του Roland Garros #ΣτέφανοςΤσιτσιπάς - https://t.co/1bVwW98YiE -

  • Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να αρχίσουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα social media; - https://t.co/lGAOup87kt -

  • Τουρκικές εκλογές: Νικητής ο Ερντογάν #Τουρκικέςεκλογές - https://t.co/oLQiZbdeUG -

"Αλιεύοντας" την είδηση