Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Μηνύσεις του Π.Θ. κατά της “ΤΕΡΜΙΤΑ”
Μηνύσεις του Π.Θ. κατά της  “ΤΕΡΜΙΤΑ”

Μηνύσεις του Π.Θ. κατά της “ΤΕΡΜΙΤΑ”

Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τα έργα ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής

Μηνύσεις για καταπάτηση του συγκεκριμένου χώρου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου από τα μέλη της «ΤΕΡΜΙΤΑ» και  για τις απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας των μελών της διοίκησης και της πανεπιστημιακής κοινότητας αποφάσισε η Σύγκλητος του Π.Θ., καθώς και τη διοργάνωση  ανοικτής εκδήλωσης στις 13 Σεπτεμβρίου στην Πολυτεχνική Σχολή,  όπου θα παρουσιαστεί το έργο της ανέγερσης του συγκροτήματος κτιρίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και το ευρύτερο έργο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου με την προσθήκη Φοιτητικής Λέσχης, χώρων φοιτητικών δραστηριοτήτων και Γυμναστηρίου.

Όπως αναφέρεται “στα 30 χρόνια λειτουργίας του το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό τόσο ως προς τον αριθμό των φοιτητών και φοιτητριών που εκπαιδεύει όσο και προς τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Αυτή η ανάπτυξη δημιουργεί σημαντικές ανάγκες για  υποδομές, οι οποίες είναι έντονες στην Πολυτεχνική Σχολή, ιδιαίτερα σε γνωστικά αντικείμενα όπου η εκπαίδευση και η έρευνα απαιτούν μεγάλης κλίμακας και σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές.

Σχεδιάζοντας την ικανοποίηση των κτιριακών αναγκών της Πολυτεχνικής Σχολής το Πανεπιστήμιο απέκτησε σταδιακά παρακείμενη έκταση 19 στρεμμάτων στην περιοχή των Παλαιών, εκπόνησε μελέτες και εξασφάλισε χρηματοδότηση μετά από συνεχείς και επίπονες προσπάθειες 20 ετών. Σήμερα, η κτιριακή επέκταση της Πολυτεχνικής Σχολής στην περιοχή των Παλαιών του Βόλου βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης. Η επέκταση αφορά την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν δύο ακαδημαϊκές μονάδες: το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Παρά την σημαντική αύξηση του αριθμού των φοιτητών τους, τα δύο αυτά ακαδημαϊκά τμήματα στεγάζονται μέχρι σήμερα σε εγκαταστάσεις του παλιού εργοστασίου Παπαρήγα και σε λυόμενα κτίσματα τα οποία εξυπηρετούν σε μικρό μόνο βαθμό τις ανάγκες τους.

Παρότι το έργο είναι έτοιμο να ξεκινήσει, την τελευταία περίοδο το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει ένα μείζον πρόβλημα. Μια ομάδα αποκαλούμενη «Tερμίτα» ζητούν να ματαιωθεί το έργο ανέγερσης των δύο νέων κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής με την αιτιολογία ότι ένα από τα παλιά κτίσματα που θα γκρεμιστούν έχει καταληφθεί από αυτούς. Ο τρόπος που το ζητούν είναι βίαιος. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Διοίκησης να βρεθεί λύση μέσω του διαλόγου, τα μέλη της ομάδας αυτής δεν δέχονται να συζητήσουν, αλλά απειλούν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους εργολήπτες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την έναρξη του έργου με μεθόδους που ξεφεύγουν από τα όρια της έντονης διαμαρτυρίας και εμπίπτουν στις διατάξεις του ποινικού δικαίου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε ομόφωνα ότι το έργο επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής στην παρακείμενη έκταση 19 στρεμμάτων είναι υψίστης σημασίας για το Ίδρυμα και θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό.

Η Σύγκλητος αποφασίζει την κατάθεση μήνυσης για καταπάτηση του συγκεκριμένου χώρου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου και καλεί τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του νόμου για να αποδοθούν οι συγκεκριμένες εκτάσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκειμένου να αρχίσει το έργο.

Η Σύγκλητος αποφασίζει την κατάθεση μήνυσης για τις απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας των μελών της διοίκησης και της πανεπιστημιακής κοινότητας και ζητά από τις αρμόδιες Αρχές να εφαρμόσουν τους σχετικούς νόμους.

Η Σύγκλητος ζητά από τις αρμόδιες Αρχές να προστατεύσουν τη Διοίκηση και τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από απειλές και επιθέσεις οι οποίες έχουν αναρτηθεί σε ψηφιακά μέσα, έχουν γίνει δια ζώσης ή έχουν αναγραφεί σε συνθήματα, καθώς και από καταστροφές κατά της ατομικής και δημόσιας περιουσίας λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα.

Η Σύγκλητος απευθύνεται στους συμμετέχοντες στις δράσεις της ομάδας «Τερμίτα» και τους ζητά να επανεξετάσουν τη στάση τους. Οι δράσεις που διοργανώνονται το τελευταίο διάστημα στο όνομα της συγκεκριμένης ομάδας έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της διαμαρτυρίας, στρέφονται με βιαιότητα κατά των συλλογικών αποφάσεων και της δημοκρατικά εκφρασμένης βούλησης της πανεπιστημιακής κοινότητας και βρίσκονται πλέον στο χώρο των ποινικά διωκόμενων αδικημάτων κατά της ζωής και της περιουσίας. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η διασφάλιση χώρου σε φοιτητικές ομάδες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους είναι ένα εύλογο αίτημα που μπορεί να ικανοποιηθεί λαμβάνοντας πρώτα υπόψη τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Ιδρύματος. Εκπαίδευση, έρευνα και δημιουργική κριτική σκέψη και δράση αποτελούν από κοινού δυναμικές συνιστώσες της ακαδημαϊκής ζωής και το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται να τις προάγει διαφυλάσσοντας την συμπληρωματικότητά τους.

Η Σύγκλητος καλεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, τους καθηγητές, τους διδάσκοντες, τους φοιτητές/τριες, τα στελέχη της διοίκησης, τους φορείς και τους κατοίκους της πόλης σε ανοικτή εκδήλωση στις 13 Σεπτεμβρίου στην Πολυτεχνική Σχολή όπου θα παρουσιαστεί το έργο της ανέγερσης του συγκροτήματος κτιρίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και το ευρύτερο έργο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου με την προσθήκη Φοιτητικής Λέσχης, χώρων φοιτητικών δραστηριοτήτων και Γυμναστηρίου.

Η Σύγκλητος καλεί τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, τους συλλόγους  των μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, των εργαζομένων και των φοιτητών/τριών να ενημερώσουν τα μέλη τους και να λάβουν αποφάσεις για δράσεις υποστήριξης του αυτοδιοίκητου, των δημοκρατικών κεκτημένων και της υποχρέωσης του Πανεπιστημίου να αναπτύσσεται  υπηρετώντας  τον συνταγματικά ορισμένο εκπαιδευτικό ρόλο του προς όφελος των φοιτητών, των νέων ανθρώπων και της κοινωνίας. Η Σύγκλητος καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, τις παραδόσεις και την  ίδια τελικά την ύπαρξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Σύγκλητος καλεί την Πολιτεία, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Βόλου, τα πολιτικά κόμματα, τους βουλευτές του Νομού, τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες  να στηρίξουν έμπρακτα το Πανεπιστήμιο στην προσπάθειά του να αναπτυχθεί προς όφελος των νέων ανθρώπων, των σημερινών και μελλοντικών φοιτητών/τριών μας, της κοινωνίας και της πόλης του Βόλου.

Η Σύγκλητος παραμένει σε διαρκή συνεδρίαση προκειμένου να λάβει έγκαιρα τις κατάλληλες αποφάσεις για την ομαλή συνέχιση του έργου.

Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί το Πρυτανικό Συμβούλιο να  προβεί σε όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται και την εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων.

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση